Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Jakov Jovović

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 3 fotografija.

Događaji

⚔️ 31. 3. 1942. Udružene nemačko-italijanske, ustaške i četničke snage otpočele operacije protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni, Crnoj Gori, Sandžaku i Hercegovini (tzv. treću ofanzivu). U borbama koje su trajale preko dva meseca (vlaseničko-srebrenička - -Trio II-, rogatičko-fočanska - -Trio I-, operacija -Stolac- i druge) neprijatelj je ovladao slobodnom teritorijom u istočnoj Hercegovini, Crnoj Gori, Sandžaku i većem delu istočne Bosne. Nanoseći neprijatelju znatne gubitke snage oko VŠ NOP i DV Jugoslavije, zbog nadmoćnosti neprijatelja i četničkih pučeva, postepeno su se povlačile prema rejonu pl. Zelengore, gde je VŠ formirao tri nove proleterske NOU brigade.

⚔️ 28. 4. 1942. Otpočeo prodor četiri bataljona Južnohereegovaekog NOP odreda s linije Stolac-Ljubinje ka Neretvi. U borbama do 4. maja jedinice Južnohereegovaekog NOP odreda su savladale brojna ustaška i italijanska uporišta, izbile na r. Neretvu, prekinule železničku prugu Mostar-Dubrovnik u dužini od 30 km i oslobodile oko 80 sela i zaselaka. Protivnapadi delova italijanskih divizija -Marke- i -Mesina- ostali su bez uspeha. U borbama su poginuli komandant Stolačkog bataljona Savo Belović i puškomitraljezac 6. hercegovačkog udarnog bataljona Jefto Bošnjak, narodni heroji.

⚔️ 21. 5. 1942. Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Dragoljub Draža Mihailović Četnički zločini Borbe u Crnoj Gori 1942. Pirzio Biroli 154. pešadijska divizija Murge Italija u drugom svetskom ratu Dubrovnik Zetski četnički odred 5. proterska (crnogorska) udarna brigada Gatački četnički odred 2. udarni korpus NOVJ 32. pešadijska divizija Marche Ljubinje Borbe u Hercegovini 1942. 18. pešadijska divizija Messina Južnohercegovački partizanski odred Italijanski zločini u Jugoslaviji Borbe u Crnoj Gori 1943. Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Zaharije Ostojić Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Čapljina Mostar Operacija Trio Sjevernohercegovački partizanski odred Đorđije Lašić 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Nevesinje Vermaht u Jugoslaviji Stolac Nevesinjski četnički odred Srebrenica Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Operacija Stolac Gacko Saradnja četnika sa okupatorom Narodni heroji Jugoslavije