Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Glavni štab Bosne i Hercegovine

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 27 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Sporazum između Glavnog štaba NOPO Bosne i Hercegovine i Štaba bosanskih četničkih odreda od 1. oktobra 1941. o formiranju zajedničkog operativnog štaba i zajedničkih organa vlasti na oslobođenoj teritoriji

📜 Proglas Glavnog štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine i Komande vojno-četničkih odreda od 1 oktobra 1941 god. za zajedničku borbu protiv okupatora i ustaša

📜 Pismo četničke privremene uprave istočne Bosne i Hercegovine od 19. novembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine da se nastave pregovori o saradnji

📜 Proglas Pokrajinskog komiteta KPJ i Glavnog štaba NOPO za Bosnu i Hercegovinu od 19. januara 1942. narodu istočne Bosne

📜 Izvještaj štaba Nikšićkog NOP odreda od 21 januara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda za Crnu Goru i Boku o likvidaciji izdajničke grupice Kovačevića, koordinaciji daljih akcija sa Glavnim štabom za Bosnu i Hercegovinu i borbama oko Nikšića

📜 Izvještaj štaba Birčanskog NOP odreda od 3 februara 1942 god. komandantu Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine o stanju u odredu i o borbama za vrijeme Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj Mustafe Sadikovića Škraba, instruktora Pokrajinskog komiteta KPJ za Bosnu i Hercegovinu, od 6. februara 1942. Svetozaru Vukmanoviću Tempu, komandantu Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine i delegatu CK KPJ o borbama i stanju u rejonu planina Ozrena i Trebave

📜 Obaveštenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim merama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

📜 Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 8 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o izvršenoj reorganizaciji bosanskih partizanskih jedinica i preduzetim mjerama za likvidaciju četnika u Istočnoj Bosni

📜 Instrukcija Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 16 februara 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozaru Vukmanoviću-Tempu

📜 Izvještaj štaba Majevičkog NOP odreda od 18 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine o četničkim provokacijama i o rezultatu napada na Miladije

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu za stvaranje manevarskih udarnih jedinica i operativnih grupa radi uspešnijeg dejstva u Bosanskoj Krajini, Hercegovini, i Istočnoj Bosni

📜 Naređenje načelnika Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 20 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine za izradu plana pokreta Druge proleterske brigade prema Glasincu

📜 Izveštaj delegata Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije pri Glavnom štabu NOP i DO Bosne i Hercegovine Svetozara Vukmanovića-Tempa od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o vojno-političkoj situaciji na području Istočne Bosne posle Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 28 februara 1942 god. Vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije o vojno-političkoj situaciji na terenu Romanije i Zvijezde i u odredima Romaniskom i Zvijezda poslije Druge neprijateljske ofanzive

📜 Izvještaj štaba Kalinovičkog NOP odreda od 28 februara 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o radu štaba odreda

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DV Bosne i Hercegovine, iz druge polovine marta 1942. vrhovnom komandantu NOP i DV Jugoslavije Josipu Brozu Titu o akcijama Proleterske udarne grupe i situaciji u istočnoj Bosni

📜 Izvještaj štaba Operativnog sektora za Gacko i Nevesinje od 3. marta 1942. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o situaciji u gatačkom i nevesinjskom srezu

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu od 5 marta 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV za Bosnu i Hercegovinu o razvoju ustanka u Bosanskoj Krajini

📜 Izvještaj Svetozara Vukmanovića-Tempa, komandanta Glavnog štaba NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu od 24 marta 1942 god. Vrhovnom štabu o organizovanju jedinica u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 2 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o organizaciji NOP odreda Zvijezda i stanju u Sarajevu

📜 Izvještaj komandanta Glavnog štaba NOP i DO Bosne i Hercegovine od 10 aprila 1942 god. Vrhovnom štabu NOP i DV Jugoslavije o pripremama za formiranje Istočnobosanske brigade i vojno-političkoj situaciji u Istočnoj Bosni

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 11 aprila 1942 god. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o borbama protiv četnika i njemačko-ustaških snaga u Bos. Krajini i Centralnoj Bosni

📜 Pismo Rate Dugonjića od 12 maja 1942 god. komandantu Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku Krajinu u vezi s naređenjem Glavnog štaba NOP i DV za BiH o orijentaciji snaga prema Istočnoj Bosni i Hercegovini

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP odreda za Bos. Krajinu od 13 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o borbama protiv okupatora, ustaša i četnika na području Trećeg i Četvrtog krajiškog odreda

📜 Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku Krajinu od 23 maja 1942 god. Glavnom štabu NOP i DV Bosne i Hercegovine o oslobođenju Prijedora

📜 Iz izveštaja Operativnog štaba NOP i DO za Bosansku krajinu od 23. maja 1942. Glavnom štabu NOP i DO za Bosnu i Hercegovinu o preletu pilota Franja Kluza i Rudija Čajavca na slobodnu teritoriju 

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Arso Jovanović Borbe u Hercegovini 1942. Borbe za Jajce 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Durmitorski partizanski odred Rudi Čajavec Nevesinje Ustanak u NDH Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Četnici u ustanku Centralni komitet KPJ Kalinovički partizanski odred Birčanski partizanski odred Kalinovik Nikšić Majevički partizanski odred 2. proleterska udarna brigada Glavni štab Crne Gore Ratomir Dugonjić Partizanska avijacija Borbe u Crnoj Gori 1942. Partizanska taktika Četnici u drugom svetskom ratu Josip Broz Tito Partizanski odred Zvijezda Majevička četnička brigada Nikšićki partizanski odred Druga neprijateljska ofanziva Saradnja četnika sa okupatorom 6. istočnobosanska proleterska udarna brigada Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941. Saradnja partizana i četnika 1941. 1. proleterska udarna brigada Gacko Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Franjo Kluz Romanijski partizanski odred Svetozar Vukmanović Tempo Prijedor 1. krajiški partizanski odred Vrhovni štab NOVJ