Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Đakovo u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 2. 1944. Kod s. Piškorevaca (na putu Đakovo - s. Vrpolje) 1. bataljon Diljskog NOP odreda napao 2 kamiona nemačkih vojnika, a kada je ovima, u toku borbe, pristiglo pojačanje iz s. Vrpolja, on se povukao u pravcu Đakova. Neprijatelj je imao 60 mrtvih vojnika.

⚔️ 30. 6. 1944. Nemačke snage iz Đakova napale jedinice 18. brigade 12. divizije NOVJ kod s. Levanjske Varoši. Posle kratke ali žestoke borbe neprijatelj se povukao u Đakovo, pretrpevši gubitke od 12 mrtvih, 14 ranjenih i 2 zarobljena vojnika, a 1 tenk je oštećen.

⚔️ 18. 9. 1944. Između s. Vrpolja i Đakova nemačke i ustaške snage (oko 1000 vojnika) iz ovih mesta, potpomognute tenkovima, napale 12. udarnu brigadu 12. divizije NOVJ. Posle desetočasovne borbe neprijatelj je odbačen u pravcu Đakova.

⚔️ 23. 12. 1944. Iz Đakova otpočeo petodnevni napad nemačkih jedinica i 15. ustaškog bataljona u pravcu s. Levanjske Varoši, protiv Osječke udarne brigade 12. udarne divizije NOVJ. Levanjsku Varoš neprijatelj je zauzeo 27. decembra.

⚔️ 9. 1. 1945. Kod s. Nabrđa oko 400 vojnika nemačke 11. vazduhoplovno-poljske divizije iz Đakova napalo 1. bataljon Čehoslovačke NO brigade -Jan Žiška-, ali su posle kraće borbe odbijeni u polazni garnizon. Neprijatelj je imao 12 mrtvih, 20 ranjenih i 3 zarobljena, a Čehoslovačka NO brigada 1 mrtvog i 1 ranjenog. 

⚔️ 15. 1. 1945. Kod s. Bračevaca i s. Stipanovaca oko 2000 nemačkih vojnika iz Đakova napalo Čehoslovačku NO brigadu -Jan Žiška-. Posle kraće borbe, u kojoj je pretrpeo gubitke od 51 mrtvog, neprijatelj se probio u Našice.

⚔️ 16. 4. 1945. Jedinice 21. udarne i 6, proleterske divizije JA -Nikola Tesla- posle dvodnevnih borbi protiv 47. i 65. puka nemačke 22. pešadijske divizije, oslobodile Đakovo i prinudile neprijatelja na povlačenje prema Pleternici i Našicama.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Završne operacije u Jugoslaviji Levanjska Varoš Operacija Jesenji pljusak Koprivnica Moslavački partizanski odred 15. makedonski korpus NOVJ Čazma Hrvatsko domobranstvo Pelješac 18. slavonska udarna brigada 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta 181. pešadijska divizija Šibenik Borbe u Hrvatskoj 1943. 22. pešadijska divizija 6. lička proleterska divizija NOVJ Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Slavoniji 1943. Borbe u Slavoniji 1945. Borbe u Slavoniji 1944. Čehoslovačka brigada Jan Žiška Sremski front Borbe u Hrvatskoj 1945. Hrvatska seljačka stranka Narodno oslobodilački odbori 12. slavonska divizija NOVJ Pleternica Komunistička partija Hrvatske Našice Makarska Osječka udarna brigada Avijacija u oslobodilačkom ratu Županja 10. krajiška divizija NOVJ Diljski partizanski odred Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Novi Marof Borbe u Hrvatskoj 1944.