Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Trstenik u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 16 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 22. 8. 1941. Između Stalaća, Kruševca i Trstenika delovi Rasinskog NOP odreda prekinuli tt linije.

⚔️ 10. 9. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda upali u Trstenik, razoružali žandarme i spalili arhive.

⚔️ 19. 9. 1941. U Trstenik upali delovi Pomoravskog NOP odreda i razoružali 43 žandarma i finansa.

⚔️ 5. 10. 1941. Između ž. st. Trstenika i Vrnjačke Banje delovi Kraljevačkog NOP odreda porušili most.

⚔️ 11. 10. 1941. Između sela G. i D. Ribnika (kod Trstenika) delovi Kraljevačkog NOP odreda srušili železnički most.

⚔️ 13. 10. 1941. Prvi bataljon 737. nemačkog pešadijskog puka iz Kruševca napao delove Kraljevačkog NOP odreda na Papinskoj reci (kod Trstenika) u cilju da se probije i pruži pomoć opsednutom garnizonu u Kraljevu. Zbog izdaje četnika koji su udarali sa leđa na partizanske položaje poginula su 42 borca.

⚔️ 12. 6. 1942. U Trsteniku održana sreska partijska konferencija na kojoj je analiziran rad partijske organizacije i pojedinih njenih članova.

⚔️ 0. 1. 1943. U selima: Poljni, Dubiču, Prevešt i Nadriju (blizu Trstenika) jedna četa Rasinskog NOP odreda ubila 16, ranila 15, zarobila 6 četnika i vojnika SDS i zaplenila, pored ostalog, 2 p. mitraljeza.

⚔️ 20. 1. 1943. U s. Stublu (između Kraljeva i Trstenika) delovi SDS i četnici napali jednu četu Rasinskog NOP odreda i naneli joj gubitke od 9 mrtvih, 6 ranjenih i 6 nestalih. Ostatak čete (14 boraca) probio se na pl. Jastrebac, u sastav svojeg odreda. Među poginulima je bio i komandir čete Miodrag Čajetinac Čajka, narodni heroj.

⚔️ 16. 4. 1943. U borbi kod s. Omašnice (blizu Trstenika) delovi Rasinskog NOP odreda ubili 7 četnika.

⚔️ 26. 8. 1944. Kod s. Leskovca (blizu Trstenika), u borbi vođenoj ceo dan, 2. krajiška udarna brigada 17. udarne divizije NOVJ odbila napad oko 1500 četnika, nanevši im gubitke od oko 80 mrtvih i više ranjenih.

⚔️ 18. 9. 1944. Na liniji s. Bučje - s. Veluće - s. Omašnica (između Kruševca i Trstenika) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ, posle petočasovne borbe, proterala četnikćku 1. i 2. trsteničku i Župsku brigadu (oko 1000 četnika) na levu obalu r. Z. Morave, nanevši im gubitke od 15 mrtvih i 27 ranjenih. Brigada nije imala gubitaka.

⚔️ 11. 10. 1944. U borbama, započetim predhodnog dana, protiv četnika, vojnika SDK i RZK, podržanih sa 8 nemačkih tenkova iz Kruševca i Trstenika, 4. proleterska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ ubila 50 i. ranila veći broj neprijateljskih vojnika, uništila 1 i oštetila 2 tenka i odbacila neprijatelja ka Kruševcu i Trsteniku.

⚔️ 14. 10. 1944. Jedinice 64. pešadijskog korpusa Crvene armije i 2. proleterska udarna divizija NOVJ oslobodile Kruševac, iz koga su se nemački vojnici i četnici povukli ka Trsteniku.

⚔️ 16. 10. 1944. Jedinice 64. pešadijskog korpusa Crvene armije i 2. proleterske udarne divizije NOVJ oslobodile Trstenik, iz koga se nemački vojnici i četnici povukli ka Kraljevu.

⚔️ 16. 10. 1944. U rejonu s. Drenova - s. Bogdanje (kod Trstenika) 3. srpska udarna brigada 2. proleterske udarne divizije NOVJ razoružala oko 120 četnika i zaplenila 7 p. mitraljeza, 80 pušaka i 17 kola ratnog materijala.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

2. proleterska divizija NOVJ Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Vrnjačka Banja Diverzije u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Kruševac Kraljevo Srpski dobrovoljački odredi (ljotićevci) 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada Leskovac Srpska državna straža (nedićevci) Crvena armija Opsada Kraljeva 1941. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Crnoj Gori 1944. Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Srbiji 1941. 4. grupa jurišnih korpusa JVuO Politički komesari u NOR-u Četnici u drugom svetskom ratu Rasinski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Ustanak u Pomoravlju 1941. Pomoravski partizanski odred Glavni štab Srbije Borbe u Srbiji 1943. Četnici u ustanku Borbe za Kruševac 1944. 3. srpska udarna brigada Kraljevački partizanski odred 6. srpska brigada (4. južnomoravska) Borbe u Srbiji 1942. 17. istočnobosanska divizija NOVJ 2. krajiška udarna brigada