Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Pomoravski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 36 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 7. 1941. OK KPJ za Pomoravlje formirao Beličku partizansku četu, koja je 23. jula ušla u sastav Pomoravskog NOP odreda. Četa je, istog dana, kod ž. st. Lanište (između Svetozareva i Bagrdana) razrušila prugu.

⚔️ 23. 7. 1941. Na Đurđevom brdu (kod Svetozareva) OK KPJ za Pomoravlje formirao Beličku četu Pomoravskog odreda.

⚔️ 30. 7. 1941. U s. Dragoševcu (kod Svetozareva) delovi Pomoravskog NOP odreda napali i razoružali žand. st. i zapalili opštinsku arhivu.

⚔️ 0. 8. 1941. Paraćinsko-ćuprijska četa Pomoravskog NOP odreda demolirala postrojenja Senjskog Rudnika, rudnika Sisevac, fabrike cementa u Popovcu i porušila tri mosta na pruzi s. Ravna Reka - Ćuprija.

⚔️ 1. 8. 1941. U s. Prnjavoru (kod Svetozareva) delovi Pomoravskog NOP odreda razoružali žandarmerijsku patrolu.

⚔️ 7. 8. 1941. U s. Slatini (kod Svetozareva) i Bagrdanu delovi Pomoravskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. st. i demolirali ž. st. Bagrdan i Lanište.

⚔️ 8. 8. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda demolirali rudnička postrojenja i ž. st. Ravna Reka (kod Ćuprije).

⚔️ 9. 8. 1941. U s. Barama (kod Despotovca) delovi Pomoravskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. stanice.

⚔️ 10. 8. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda napali i razoružali posadu žand. st. u s. Strmostan (kod Despotovca).

⚔️ 15. 8. 1941. U Rekovcu pomoravski NOP odred napao i razoružao žandarme i zaplenio 15 pušaka.

⚔️ 26. 8. 1941. Između ž. st. Glavica i Davidovac (pruga Paraćin-Zaječar) delovi Pomoravskog NOP odreda minirali železnički most.

⚔️ 30. 8. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda upali u Senjski Rudnik (kod Ćuprije), zaplenili eksploziv i ostali materijal i porušili tri mosta.

⚔️ 31. 8. 1941. Između ž. st. Vavilo i s. Senjski Rudnik (kod Ćuprije), delovi Pomoravskog NOP odreda porušili most.

⚔️ 1. 9. 1941. Kod ž. st. Mutnice (blizu Paraćina) delovi Pomoravskog NOP odreda napali putnički voz, zarobili 4 nemačka vojnika i petokolonaša i razorili prugu, aus. Bošnjanu spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 3. 9. 1941. Na putu Jagodina (sada: Svetozarevo) - Bunar, Belička četa Pomoravskog NOP odreda, posle duže borbe, primorala nemačku kolonu od 10 kamiona da se vrati u Jagodinu (sada: Svetozarevo).

⚔️ 3. 9. 1941. U Jagodini (sada: Svetozarevo) delovi Pomoravskog NOP odreda napali oko 30 nemačkih vojnika i naneli im gubitke.

⚔️ 4. 9. 1941. Kod s. Dragocvet (između Svetozareva i Kragujevca) delovi Pomoravskog NOP odreda prekinuli tt veze.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda spalili opštinske arhive u selima Glogovcu, Beočiću i Krušaru (kod Svetozareva) i posekli tt linije između Ćuprije i Ravne Reke, a grupa boraca napala nemačku patrolu u Levačkoj ulici u Jagodini (sada: Svetozarevo) i nanela joj gubitke.

⚔️ 6. 9. 1941. Na putu Jagodina (sada: Svetozarevo) - Kragujevac delovi Pomoravskog NOP odreda presekli 106 tt stubova i sružili dva i oštetili jedan most.

⚔️ 7. 9. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železnićki most na Jovanovačkoj reci (kod Paraćina) i drumski most kod s. Dragocveta (na putu Svetozarevo-Kragujevac).

⚔️ 8. 9. 1941. Pomoravski NOP odred napao Varvarin i posle kraće borbe razoružao žandarme i Četnike Koste Pećanca, zaplenio 60 pušaka i spalio sve arhive.

⚔️ 8. 9. 1941. Na putu Jagodina (sada: Svetozarevo) - Bagrdan delovi Pomoravskog NOP odreda iz zasede uništili kamion i ubili 28 nemačkih vojnika. Istoga dana na putu Kragujevac-Jagodina zarobili 7 nemačkih vojnika, zapalili 3 kamiona, zaplenili sanitetski automobil i veću količinu hrane i presekli tt stubove u dužini od 6 km.

⚔️ 8. 9. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda napali ž. st. Bagrdan, uništili saobraćajna postrojenja i iz jedne kompozicije zaplenili robu koja je transportovana za Nemačku, a zatim praznu kompoziciju pustili ka Beogradu, usled čega je došlo do sudara sa kompozicijom koja je išla iz Beograda. Tom prilikom su nastradala dva vagona sa nemačkim vojnicima i veći broj Šiptara koji se nalazio u službi okupatora.

⚔️ 9. 9. 1941. Na r. Crnici (kod Paraćina) delovi Pomoravskog NOP odreda miniranjem oštetili most.

⚔️ 10. 9. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda upali u Trstenik, razoružali žandarme i spalili arhive.

⚔️ 13. 9. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda zauzeli Varvarin i razoružali žandarme. Zaplenjeno 60 pušaka i spaljena arhiva sreskog načelstva i poreske uprave.

⚔️ 15. 9. 1941. Kod s. Dragocveta (na putu Svetozarevo-Kragujevac) delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili nekoliko mostova.

⚔️ 16. 9. 1941. Na pruzi Ćuprija - Senjski Rudnik delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železnički most.

⚔️ 18. 9. 1941. Između ž. stanica Jagodine (sada: Svetozarevo) i Jovca delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 19. 9. 1941. U Trstenik upali delovi Pomoravskog NOP odreda i razoružali 43 žandarma i finansa.

⚔️ 23. 9. 1941. Kod s. Šoludovca (blizu Paraćina) u borbi između delova Pomoravskog NOP odreda sa oko 180 nemačkih vojnika ubijeno 17 nemačkih vojnika, a zaplenjeno 6 kamiona, 3 putnička automobila i 8 bicikla. Naši gubici 1 mrtav i 1 ranjen.

⚔️ 24. 9. 1941. Između ž. stanica Jagodine (sada: Svetozarevo) i Laništa delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železničku prugu.

⚔️ 29. 9. 1941. Kod s. Bunara (na putu Svetozarevo-Kragujevac) delovi Pomoravskog NOP odreda razrušili most.

⚔️ 10. 10. 1941. Između ž. st. Jagodine (sada: Svetozarevo) i Jovca delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili prugu.

⚔️ 19. 10. 1941. Na r. Lugomiru i između Laništa i Bagrdana delovi Pomoravskog NOP odreda porušili železnički most i time prekinuli saobraćaj do 27 oktobra.

⚔️ 27. 11. 1941. Kosmajski NOP odred, sa delovima 1. šumadijskog, Kragujevačkog, Čačanskog i Pomoravskog NOP odreda, odbio novi napad kvislinških i nemačkih jedinica na Rudnik i naneo im gubitke od oko 90 mrtvih, ranjenih i zarobljenih.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Četnici u drugom svetskom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Jagodina Diverzije u oslobodilačkom ratu Kosmajski partizanski odred Kragujevac Četnici u ustanku Ustanak u Srbiji 1941. Filip Kljajić Trstenik Sanitet u ratu Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Zaječar Ćuprija Kosta Pećanac Beograd 1. šumadijski partizanski odred Srpska državna straža (nedićevci) Ustanak u Pomoravlju 1941. Paraćin Kragujevački partizanski odred