Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Ćuprija u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 5 fotografija.

Događaji

⚔️ 3. 7. 1941. U Ćupriji uhapšena 53 člana Partije i simpatizera NOP-a, koji su kasnije sprove deni u logor na Banjici.

⚔️ 8. 8. 1941. U Ćupriji folksdojčeri ubili člana OK KPJ za Jagodinu Milosavljeviča Jovana, narodnog heroja.

⚔️ 13. 8. 1941. Noću 12/13. avgusta. pucano na poštansku zgradu u Ćupriji iz nepoznate daljine. Prozori na kancelarijama pismonosnog odelenja i šefa nemačke pošte razbijeni projektilima.

⚔️ 30. 8. 1941. U 19.30 u kom je momentu nastao prekid linije nepoznata naoružana lica podigla su u vazduh tri mosta na pruzi Vavilo Pasuljanske livade, opljačkali kase st. Senj. Rudnika, Ravnu Reku i uprave Senj. Rudnika. Saobraćaj samo moguć od Donje Ćuprije do Vavila do km 18. telegrafska i telefonska linija u prekidu od Senja do Ravne Reke.

⚔️ 4. 9. 1941. Delovi Pomoravskog NOP odreda spalili opštinske arhive u selima Glogovcu, Beočiću i Krušaru (kod Svetozareva) i posekli tt linije između Ćuprije i Ravne Reke, a grupa boraca napala nemačku patrolu u Levačkoj ulici u Jagodini (sada: Svetozarevo) i nanela joj gubitke.

⚔️ 15. 9. 1941. Noću između 14-15. septembra nepoznati naoružani ljudi oštetili su put na području opštine glavinačke i onemogućili prevoz 6000 kgr. sena u Ćupriju po traženju nemačkih vojnih vlasti. Taocima su zapretili da seno ne smeju predavati nemačkoj komandi.

⚔️ 16. 9. 1941. Na pruzi Ćuprija - Senjski Rudnik delovi Pomoravskog NOP odreda oštetili železnički most.

⚔️ 18. 9. 1941. Oko 1.20 časova idući za Ćupriju voz br. M 188 naišao je kod odjavnice Gilje na paklenu mašinu koja je eksplodirala. Most se srušio a lokomotiva se preturila u potok. Nepoznata lica koja su ovo pripremila, opljačkala su voz a što nisu opljačkala zapalila su. Ljudskih žrtava nije bilo.

⚔️ 6. 10. 1941. U 2.16 č. eksplodirale su tri paklene mašine na km 136/700 pod lok. voza br. M 193, vojni transport br. 808448, lokomotiva 01/121 jače je oštećena i kao hladna upućena u Ćupriju, mašinovođa Cvejić teže je ranjen u desno rame kod same eksplozije, kočničar Radisav Živadinović ranjen je iz puške u mošnice. Ukazana im je pomoć u ovdašnjoj bolnici. Kočničari Pavle Nikolić i Danilo Simić su nestali i do ovoga časa nisu javili. Šteta je na mostu neznatna. Saobraćaj obustavljen do stručnog pregleda za održavanje.

⚔️ 1. 2. 1944. U Jagodini (sada: Svetozarevo), Ćupriji i Paraćinu četnici u saradnji s nemačkim vlastima i SDS zaklali 51 pripadnika NOP-a.

⚔️ 20. 10. 1944. U Ćupriji, na velikom političkom zboru građana, izabran GNO odbor.

⚔️ 0. 11. 1944. U Ćupriji izabran SNO odbor za srez ravanički.

⚔️ 21. 11. 1944. U Ćupriji, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana Železnička brigada.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Bolnice u oslobodilačkom ratu Srpska državna straža (nedićevci) Ustanak u Srbiji 1941. Narodno oslobodilački odbori Streljanja u oslobodilačkom ratu Dragoljub Draža Mihailović Centralni komitet KPJ Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Borbe u Srbiji 1944. Pomoravski partizanski odred Pljačka u ratu Četnici u drugom svetskom ratu Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Logor Banjica Borbe u Srbiji 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Četnički zločini Nemački zločini u Srbiji 1941. Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Velibor Jonić Ustanak u Pomoravlju 1941. Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu Paraćin Borbe u Sloveniji 1945. Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Bitka za Srbiju Ni zrno žita okupatoru! Jagodina