Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Radoslav Đurić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 

📜 Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

📜 Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

📜 Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. jula do 3. avgusta 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 21. avgusta 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 22. do 28. avgusta 1942. godine

📜 Telegrami Draže Mihailovića upućeni Kairu i predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade od 21. septembra do 24. novembra 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke Južnomoravske grupe korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da četničkog komandanta Radoslava Đurića i ostale koji su dobrovoljno sa njima napustili četnike primi u NOVJ i prema njihovoj ličnoj sposobnosti postavi na odgovarajuće položaje

Fotografije

Povezane odrednice

Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Čačak Glavni štab Srbije Borbe u Crnoj Gori 1944. Zaharije Ostojić Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Saradnja četnika sa okupatorom Južnomoravski korpus JVuO Bitka za Srbiju Borbe u Srbiji 1942. Petar Baćović Vojislav Lukačević Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović" Borbe u Srbiji 1944. Britanija i Jugoslavija Četnički zločini Ratko Mitrović Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Dragutin Keserović Dragoljub Draža Mihailović Centralni komitet KPJ Kosmajski partizanski odred Saradnja partizana i četnika 1941. Topličko-jablanička operacija Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Javorski korpus JVuO Ustanak u Srbiji 1941. Četnici u ustanku Bitka za Ivanjicu januara 1944. Rasinski partizanski odred Vrhovni štab NOVJ Slobodan Jovanović Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Rudolf Perhinek Bilećka četnička brigada Kosta Pećanac Albert Seitz Užice Borbe za Čačak 1941. Svetozar Vukmanović Tempo