Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Radoslav Đurić

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana 

📜 Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

📜 Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

📜 Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

📜 Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. jula do 3. avgusta 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 21. avgusta 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 22. do 28. avgusta 1942. godine

📜 Telegrami Draže Mihailovića upućeni Kairu i predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade od 21. septembra do 24. novembra 1942. godine

📜 Izvod iz knjige poslatih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 7. novembra do 3. decembra 1943. godine

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 1. do 14. januara 1944. godine

📜 Izveštaj delegata Centralnog komiteta KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozara Vukmanovića Tempa od 2. juna 1944. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju četničke Južnomoravske grupe korpusa

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 13. juna 1944. Glavnom štabu NOV i PO Srbije da četničkog komandanta Radoslava Đurića i ostale koji su dobrovoljno sa njima napustili četnike primi u NOVJ i prema njihovoj ličnoj sposobnosti postavi na odgovarajuće položaje

Fotografije

Povezane odrednice

Dragoljub Draža Mihailović Četnici u drugom svetskom ratu Saradnja četnika sa okupatorom Bitka za Srbiju Topličko-jablanička operacija Vojislav Lukačević Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Rudolf Perhinek Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Četnički zločini Javorski korpus JVuO Zaharije Ostojić Kosta Pećanac Ustanak u Srbiji 1941. Ratko Mitrović Borbe u Srbiji 1943. Kosmajski partizanski odred Britanija i Jugoslavija Dragutin Keserović Borbe za Čačak 1941. Albert Seitz Borbe u Srbiji 1944. Glavni štab Srbije Četnici u ustanku Rasinski partizanski odred Saradnja partizana i četnika 1941. Čačak Borbe u Crnoj Gori 1944. Bilećka četnička brigada Petar Baćović Slobodan Jovanović Centralni komitet KPJ Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Srbiji 1942. Bitka za Ivanjicu januara 1944. Južnomoravski korpus JVuO Užice Vrhovni štab NOVJ Politički komesari u NOR-u Čačanski partizanski odred "Dragiša Mišović"