Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Harold Alexander

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 24 fotografija.

Događaji

⚔️ 7. 8. 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito obišao front savezničkih armija u Italiji. Kod Bolenskog jezera on se sastao s komandantom savezničkih kopnenih snaga u Italiji generalom Haroldom Aleksanderom, Tom prilikom je došlo do ovog sporazuma: da u NOVJ stupe oni Hrvati i Slovenci iz Istre i Slovenačkog primorja koji su prisilno bili mobilisani u italijansku vojsku; da se Istra i Slovenačko Primorje, shodno odlukama II zasedanja AVNOJ-a, imaju smatrati operacijskim područjem NOVJ.

⚔️ 24. 2. 1945. U Beogradu vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito vodio razgovore sa savezničkim komandantima maršalom Fjodorom Tolbuhinom, komandantom 4. ukrajinskog fronta Crvene armije, i feldmaršalom Haroldom Aleksanderom, komandantom anglo-američke 15. grupe armija. Ugovoreno je, pored ostalog, da snage NOVJ do 30. marta počnu operacije dolinom r. Une prema Lici i Gorskom kotaru, da bi na sebe privukle nemački 97. armijski korpus iz Istre i Slovenačkog primorja i olakšale savezničku ofanzivu prema severnoj Italiji.

⚔️ 30. 4. 1945. Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil, podržan od predsednika vlade SAD Hari Trumana, naredio feldmaršalu Haroldu Aleksanderu da okupira Trst, Tržič i Goricu i spreči ulazak jedinica JA u Julijsku krajinu.

⚔️ 2. 5. 1945. Po nalogu vlade V. Britanije, feldmaršal Harold Aleksander uputio telegram vrhovnom komandantu JA Josipu Brozu Titu zahtevajući da jedinice JA napuste Trst i povuku se zapadno od pl. Čičarije.

⚔️ 10. 5. 1945. U Beogradu otpočeli ponovni dvodnevni razgovori između Povereništva narodne odbrane DFJ i vrhovnog komandanta savezničkih snaga u Italiji felđmaršala Harolda Aleksandera. Feldmaršal Aleksander je zahtevao bezuslovno povlačenje snaga JA iz Julijske krajine na liniju koju je označio general Morgan. Jednostrani zahtevi Savezničke vrhovne komande u Italiji nisu prihvaćeni.

Dokumenti

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera predsjednik vlade Velike Britanije Vinstonu čerčilu o izvršenju dotadašnjih zadataka i poduzetim mjerama za okupaciju Julijske krajine

📜 Vaređenje feldmaršala Harolda Aleksandera potčinjenim starješinama da, zbog zaoštrene situacije u Julijskoj krajini, izrade planova za hapšenje i internaciju svih Jugoslavena u Italiji

📜 Zapisnik sa konferencije u Glavnoj komandi savezničkih snaga (Sredozemlja) održane 20. februara 1945. o predstojećim razgovorima feldmaršala Harolda Aleksandera s maršalom Josipom Brozom Titom za uspostavljanje Savezničke vojne uprave u Julijskoj krajini

📜 Zapisnik sa sastanaka između maršala Josipa Broza Tita i feldmaršala Harolda Aleksandera i njihovih suradnika održanih u Beogradu od 21. do 24. februara 1945. o Julijskoj krajini, koordinaciji zajedničkih dejstava u završnim operacijama i o isporuci ratnog materijala NOVJ

📜 Naređenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 25. februara 1945. Štabu 1. armije za pripremu i obezbeđenje dočeka feldmaršala Harolda Aleksandera, savezničkog komandanta na Sredozemlju

📜 Uputstvo Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. februara 1945. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o zauzimanju stavova prema savezničkim oficirima za vezu pri korpusima NOVJ, shodno dogovoru između maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita i savezničkog vrhovnog komandanta na Sredozemlju feldmaršala Harolda Aleksandera

📜 Zapisnik sa konferencije u Glavnoj komandi savezničkih snaga održane 2. marta 1945. o razgovorima feldmaršala Harolda Aleksandera s maršalom Josipom Brozom Titom i problemima upravljanja u Julijsikoj krajini i budućoj vojnoj suradnji

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 10. aprila 1945. načelniku Imperijalnog generalštaba o zahtjevu maršala Josipa Broza Tita za isporuku hrane 4. armiji JA

📜 Poruka feldmaršala Harolda Aleksandera od 30. aprila 1945. maršalu Josipu Brozu Titu da će po ulasku savezničkih snaga u Julijsku krajinu ostvariti kontrolu nad lukama, sidrištima i komunikacijama u pravcu Austrije i uspostaviti Savezničku vojnu upravu u tom području

📜 Depeše predsjednika vlade Velike Britanije Vinstona Čerčila, od maja 1945, feldmaršalu Haroldu Aleksandera u kojima podržava njegove akcije i sugerira upotrebu sile za realizaciju imperijalističke politike u Julijskoj krajini

📜 Odgovor maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita od 1. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksanderu na njegovu poruku od 30. aprila 1945. o uspostavljanju savezničke kontrole i vojne uprave u Julijskoj krajini po ulasku savezničkih snaga na to područje

📜 Direktiva Vinstona čerčila, predsjednika vlade Velike Britanije, od 1. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksandera da ostvari kontrolu nad Trstom, Rijekom, Pulom i Istarskim poluotokom

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 2. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o odgovora maršala Josipa Broza Tita na poruku od 30, aprila i o njegovom prijedlogu za rješenje problema upravljanja u Julijskoj krajini

📜 Poruka feldmaršala Harolda Aleksandera od 3. maja 1945. maršalu Josipu Brozu Titu o ulasku savezničkih snaga u Trst i da će uspostaviti potrebnu organizaciju radi potpune kontrole Julijske krajine i komunikacija u pravcu Austrije

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 4. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o razmijenjenim porukama s maršalom Josipom Brozom Titom od 2, 3. i 4. maja za rješenje spornih pitanja oko upravljanja u Julijskoj krajini

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 5. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o odgovoru maršala Josipa Broza Tita na depešu od 3. maja i o namjerama da uputi u Beograd general-potpukovnika W. D. Morgana na razgovor za rješenje problema oko upravljanja u Julijskoj krajini

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 5. maja 1945. predsjedniku vlade Velike Britanije Vinstonu Čerčilu o situaciji u Julijskoj krajini i odnosima s maršalom Josipom Brozom Titom

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 7. maja 1945. predsjedniku vlade Velike Britanije Vinstonu Čerčilu o situaciji u Julijskoj krajini i odlasku u Beograd general potpukovnika W. D. Morgana na razgovor s maršalom Josipom Brozom Titom

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 9. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o razgovorima general-potpukovnika W. D. Morgana s maršalom Josipom Brozom Titom za rješenje zategnute situacije u Julijskoj krajini

📜 Izvještaj general-potpukovnika W. D. Morgana od 9. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksanderu o razgovorima s maršalom Josipom Brozom Titom radi rješenja spornih pitanja oko upravljanja u Julijskoj krajini

📜 Izvještaj feldmaršala Harolda Aleksandera od 10. maja 1945. Kombiniranom odboru načelnika generalštabova i Britanskim načelnicima generalštabova o završnim razgovorima general-potpukovnika W. D. Morgana maršalom Josipom Brozom Titom i njegovim prijedlozima za rješenje krize u Julijskoj krajini i o dislokaciji savezničkih snaga u Gorici, Tržiču i Trstu

📜 Direktiva predsjednika vlade Velike Britanije Vinstona Čerčila od 30. maja 1945. feldmaršalu Haroldu Aleksanderu da izvrši sve potrebne pripreme za napad na Pulu

Fotografije

loading

Istorijske fotografije se učitavaju...

Povezane odrednice

Borbe u Istri 1945. Crvena armija Zemun Borbe u Istri 1944. Pula 97. armijski korpus Fjodor Tolbuhin 1. proleterska divizija NOVJ Vladimir Velebit SSSR i Jugoslavija AVNOJ Peko Dapčević Istra u oslobodilačkom ratu Fitzroy MacLean Bolnice u oslobodilačkom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Britanija i Jugoslavija Vrhovni štab NOVJ Borbe u Srbiji 1945. Vlada Velike Britanije Beograd Nova Gorica Glavni štab Slovenije Partizanska avijacija Rijeka Borbe u Hrvatskoj 1945. Vaso Jovanović SAD i Jugoslavija Završne operacije u Jugoslaviji Arso Jovanović Borbe u Lici 1945. Borbe u Sremu 1945. Sremski front Winston Churchill Trst Josip Broz Tito