Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Negotino u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 3. 1943. U Makedoniji formirana tri oblasna komiteta KPM: Prvi za srezove: Tetovo, Gostivar, Kičevo, Debar i rejon Debarca; Drugi - za srezove: Prilep, Bitolj, Kruševo, Ohrid, Resen i Strugu; Treći - za srezove: Veles, Kavadarci, Negotin (na Vardaru) i Đevđelija.

⚔️ 0. 9. 1943. Treći oblasni komitet KPM (obuhvatao srezove: Veles, Kavadarci, Negotin i Đevđelija) izdao proglas stanovništvu da se ne odaziva mobilizaciji koju sprovode okupatorske vlasti, već da stupa u redove NOVJ.

⚔️ 18. 9. 1943. U s. Dolnem Dišnu (kod Negotina, na Vardaru) grupa boraca 3. operativne zone NOV i PO Makedonije uništila opštinsku zgradu, spalila arhivu i zaplenila 13 pušaka, nešto municije i drugog materijala i 23.000 leva.

⚔️ 12. 11. 1943. U s. Vešju i s. Besvici (kod Negotina na Vardaru) partizanski bataljon -Strašo Pindžur- spalio opštinske arhive, zarobio nekoliko pripadnika kontračete i održao političke zborove.

⚔️ 2. 12. 1943. Sreski upravitelj iz Negotina na Vardaru izveštava ministra unutrašnjih poslova Bugarske o stanju u srezu i traži pojačanje u policiji da bi očuvao red i mir i obračunao se s partizanskim jedinicama.

⚔️ 27. 12. 1943. U s. Prždevu i s. Klisuri (kod Negotina, na Vardaru) partizanski bataljon -Strašo Pindžur- istovremeno napao nemačke delove za vezu i za protivavionsko osmatranje. Posle kraće borbe u s. Prždevu je poginulo 8 nemačkih vojnika i zaplenjeno 17 pušaka i druge ratne opreme, dok napad u s. Klisuri nije uspeo zbog intervencije bugarskih jedinica iz Kavadaraca i s. Demir-Kapije.

⚔️ 24. 1. 1944. Bugarska Sreska rekviziciona komisija iz Negotina dostavila Oblasnoj rekvizicionoj komisiji u Skoplju izveštaj o organizaciji komisije i o otporu seljaka, zbog čega se rekvizicija sprovodi uz pomoć policije.

⚔️ 20. 5. 1944. Komandant 56. pešadijskog puka bugarske 14. pešadijske divizije iz Velesa (sada: Titov Veles) izdao naredbu svim policijskim i administrativnim vlastima: obaveštavajući ih da su mu potčinjene sve žandarmerijske, policijske i administrativne vlasti na teritoriji veleškog, kavadarskog i negotinskog sreza, daje im uputstvo o načinu borbe i o represalijama prema pripadnicima NOP-a.

⚔️ 7. 7. 1944. Bugarski sreski upravitelj u Negotinu predložio komandantu bugarskog 56. puka u Velesu (sada: Titov Veles) da se u Tikvešu mobiliše stanovništvo od 18 do 45 godina i uputi u radne bataljone i u rudnike, kako bi se onemogućila popuna jedinica NOVJ.

⚔️ 1. 8. 1944. Bugarski sreski upravitelj u Negotinu predložio ministru unutrašnjih poslova Carevine Bugarske: u Tikvešu sve stanovnike od 18 do 40 godina mobilisati i uputiti u radne bataljone, i time onemogućiti odlazak naroda u partizane.

⚔️ 15. 10. 1944. U rejonu s. Dubrave (na komunikaciji Đevđelija-Negotino) 9. makedonska brigada 41. divizije NOVJ napala nemački transportni voz i nanela neprijatelju gubitke od oko 40 mrtvih vojnika. Pored toga, ona je porušila prugu na nekoliko mesta, zbog čega je saobraćaj bio prekinut 24 časa, i uništila 1 kamion.

⚔️ 23. 10. 1944. Negotino oslobodila 11. makedonska brigada 41. divizije NOVJ.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Struga Avijacija u oslobodilačkom ratu Dobrivoje Radosavljević Kavadarci Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Rekvizicija u ratu Kumanovo Bitola Gostivar 41. makedonska divizija NOVJ Josip Broz Tito Komunistička partija Makedonije Resen Debar Tetovo Borbe u Makedoniji 1943. Ohrid Kruševo 9. makedonska brigada Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Prilep Ni zrno žita okupatoru! Skoplje Gevgelija Kičevo Veles Bugarska u drugom svetskom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu 11. makedonska brigada (kumanovska) Borbe u Makedoniji 1944.