Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

19. srednjobosanska udarna brigada (tešanjsko-teslićka)

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 12. 1943. U Bračkom kanalu britanski torpedni čamci napali nemački konvoj od 1 dvotrupne peniše, 2 desantno-jurišna čamca i 1 motornog čamca. Potopljeni su peniša sa oko 20 vojnika i 1 desantno-jurišni čamac, a ostala dva čamca su oštećena uplovila u luku Ploče.

⚔️ 11. 9. 1944. Devetnaesta brigada 25. divizije NOVJ izvršila neuspeo napad na D. Milanovac. Tom prilikom je ubila 8, ranila 12 i zarobila 1 neprijateljskog vojnika, a predalo joj se 67 četnika. Brigada je imala 3 ranjena i 2 nestala borca.

⚔️ 1. 10. 1944. Po naređenju 5. udarnog korpusa NOVJ, Tešanjsko-teslićka brigada 53. udarne divizije NOVJ preimenovana u 19. srednjobosansku brigadu.

⚔️ 29. 10. 1944. Devetnaesta birčanska udarna brigada 27. udarne divizije NOVJ vodila oštre trodnevne borbe protiv jedinica ustaške 1. posadne brigade na Crvenim stijenama (kod Sarajeva). Položaji su nekoliko puta prelazili iz ruke u ruku. Zbog jakog otpora neprijatelja 19. brigada je bila prinuđena da se povuče na liniju s. Zelena Voda - Starigrad. Gubici neprijatelja: 134 mrtva i 170 ranjenih ustaša. Gubici 19. brigade; 20 mrtvih i 34 ranjena borca.

⚔️ 4. 11. 1944. U rejonu s. Kalauzlija i s. Radnje (blizu Štipa) 13. i 19. makedonska brigada 50. divizije NOVJ vodile ceo dan borbu protiv nemačkih snaga koje su branile Štip. Kalauzlije svi dvaput prelazile iz ruke u ruku, dok najzad 19. brigada nije ovladala tim selom.

⚔️ 22. 3. 1945. U s. Komarici i s. Dažnici (kod Dervente) 14. i 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije JA napala nemačke snage i posle šestočasovne borbe zauzela ž. st. Dažnicu, a drugo uporište nisu zauzele zbog intervencije neprijatelja iz Doboja i Dervente.

⚔️ 0. 4. 1945. Rasformiran Uzlomački NOP odred a njegovim ljudstvom popunjena 19. srednjobosanska udarna brigada 53. udarne divizije 3. udarnog korpusa JA.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Maglaj Doboj Borbe na Jadranu 1943. 53. srednjobosanska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Vlasenica 27. istočnobosanska divizija NOVJ 19. makedonska brigada Goce Delčev Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Gornji Milanovac 19. birčanska udarna brigada Derventa Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Srebrenica Brač Tešanj Politički komesari u NOR-u Borbe u Srbiji 1944. Teslić Štip 50. makedonska divizija NOVJ Britanija i Jugoslavija Borbe u Hrvatskoj 1943. 5. udarni korpus NOVJ (2. bosanski) Bitka za Srbiju Operacija Jesenji pljusak 13. makedonska brigada Tuzla Zvornik 45. srpska divizija NOVJ 25. srpska divizija NOVJ Završne operacije u Jugoslaviji Borbe u Bosni i Hercegovini 1945.