Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Đurđevac u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 17 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Đurđevac Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o komunističkoj propagandi putem ispisane dopisnice

📜 Obavijest Kotarske oblasti Đurđevac Župskoj redarstvenoj oblasti Bjelovar o hapšenju Mate Turčića iz Virja i zahtjev za raspisom tjeralice za Karlom Prpićem koji je pobjegao

📜 Izvještaj Pavla Gregorića, rukovodioca Povjerenstva CK KPH za Slavoniju, Povjerenstvu CK KPH u Zagrebu o osnivanju Okružnoga komiteta KPH Bjelovar i kotarskih komiteta Đurđevac i Bjelovar

📜 Iz izvještaja Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Centralnome komitetu KPH o popunjavanju Povjerenstva i o potrebi upućivanja jačih partizanskih snaga u kotareve Bjelovar, Đurđevac i Križevce

📜 Izvještaj Razdjela rizničke straže Pitomača Povjereništvu rizničke straže Đurđevac o napadu partizana na Pitomaču

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 17 studenog 1943 god. podređenim jedinicama da se pripreme za napad na Đurđevac i Čazmu

📜 Izvještaj Komande mjesta Pitomača Okružnome komitetu KPH Virovitica o napuštanju Đurđevca od strane neprijatelja

📜 Naređenje Štaba Druge operativne zone od 1 siječnja 1944 god. Štabu Bjelovarskog NOP odreda za dejstvo poslije povlačenja neprijatelja iz Đurđevca i rušenje komunikacije Bjelovar-Križevci

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji u kotaru neprijateljskoj ofenzivi i organizacijskom stanju partije SKOJ-a, NOO i AFŽ.

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a, N00 i AFŽ, s planom budućih zadataka

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji i organizacijskom stanju

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o poboljšanju političke situacije, krahu neprijateljske mobilizacije, te radu i organizacijskom stanju partijske i vanpartijskih organizacija

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji, organizacijskome stanju i radu Partije, SKOJ-a te Kotarskoga NOO

📜 Izvještaj Kotarskoga komiteta KPH Đurđevac Okružnome komitetu KPH Bjelovar o političkoj situaciji u Virju nakon neprijateljske mobilizacije

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 28. avgusta 1944. o borbama na područjima: Krapina - Đurđevac - Križevci, Daruvar, Lika, Omiš i Livno

📜 Izvještaj Operativnog odjela Ministarstva oružanih snaga NDH od 7. oktobra 1944. o napadu jedinica NOVJ na Benkovac i o borbama na području Pitomača - Kloštar - Đurđevac, i kod. Sunje

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog štožera domobranstva od 13. oktobra 1944. o napadu NOVJ na Đurđevac, Podravski Novi Grad i Livno i o borbama kod Sunje, Benkovca i Omiša

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

5. ustaška brigada Bjelovar Borbe u Hrvatskoj 1945. 6. slavonski korpus NOVJ Pavelićeva gardijska brigada Borbe u Hrvatskoj 1943. Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Pavle Gregorić 10. zagrebački korpus NOVJ Krapina Križevci 51. makedonska divizija NOVJ Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Bjelovarski partizanski odred 11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Avijacija u oslobodilačkom ratu Komunistička partija Hrvatske Livno Benkovac Koprivnica Borbe u Lici 1944. Daruvar 32. zagorska divizija NOVJ Udarna brigada Braća Radić Glavni štab Hrvatske Zagreb Narodno oslobodilački odbori Borbe u Slavoniji 1943. Hrvatska brigada Matija Gubec Bitka za Koprivnicu 1944. AFŽ Virovitica Omiš SKOJ Bilogorski partizanski odred