Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Operacija Adler

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 20 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 23 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o nekim propustima i greškama prilikom borbi na području Plešivica- Okić-Sveta Jana

📜 Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 4 siječnja 1944 god. podređenim jedinicama za dejstvo na komunikacijama Zagreb-Karlovac i Zagreb-Sisak

📜 Direktiva Glavnog štaba NOV i PO Hrvatske od 5 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa za dejstvo na prostoriji Ogulin-Karlovac

📜 Naredba Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 12 siječnja 1944 god. o formiranju NO brigade Franjo Ogulinac-Seljo i postavljanju rukovodilaca

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 14 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na području Banova Jaruga-Lipik-Okučani i o stanju kod Broda, Petrinje i Ogulina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 15 siječnja 1944 god. o dejstvima jedinica NOV i PO Hrvatske na području Sinja, Slavonskog Broda, Ogulina i Knina

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 16 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Hrastovicu, Gore, Nartu i borbama kod Lovske, Generalskog Stola, Ogulina, Ličkog Osika i na otoku Braču

📜 Naređenje Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 16 siječnja 1944 god. Štabu Omladinske NO brigade Jože Vlahović da uništi komunikaciju Zagreb-Karlovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 17 siječnja 1944 god. o borbama vođenim protiv jedinica NOV i PO Hrvatske na Žumberku, kod Slavonskog Broda. Ogulina, Gospića, Livna i Šibenika

📜 Izvještaj Štaba Druge NOU brigade od 19 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Ogulina od 9 do 19 siječnja

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 3. januara 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske za napad na Ogulin

📜 Izvještaj Zapovjedništva Glavnog stožera domobranstva od 27 siječnja 1944 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na željezničku stanicu Horvati i borbama na području Daruvara, Čaglina, Ogulina, Otočca, Knina i Sinja

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 28 siječnja 1944 god. Štaibu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o stanju u Diviziji i na području Karlovac-Ogulin-Plaški u toku siječnja

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama i stanju na terenu i u jedinicama

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o borbama od 30 prosinca 1943 do 29 siječnja 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Žumberačko-posavskog sektora od 29 siječnja 1944 god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o napadu na neprijateljsku posadu u selu Horvati

📜 Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica Žumberačko-posavskog sektora NOV i PO Hrvatske od 29 siječnja 1944 godine

📜 Izvještaj Štaba Prve NOU brigade od 29 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o borbama na području Josipdol-Modruš- Plaški

📜 Izvještaj Štaba Dinge NOU brigade od 31 siječnja 1944 god. Štabu Osme divizije o pokretima neprijateljskih snaga na pravcu Karlovac-Ogulin

📜 Izvještaj Štaba Osme divizije od 31 siječnja 1944 god. Štabu Četvrtog korpusa NOV Jugoslavije o borbama na području Josipdol-Modruš-Plaški

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Sinj Borbe u Hrvatskoj 1944. Daruvar Gospić 8. kordunaška divizija NOVJ Glavni štab Hrvatske Petrinja Brač Slavonski Brod Knin Livno Jastrebarsko Sisak Karlovac 392. legionarska divizija (plava) Otočac Šibenik 5. kordunaška udarna brigada (2. brigada 8. divizije NOVJ) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović Ogulin Lipik Žumberački partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Lici 1944. Omladina u ratu Plaški Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943.