Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Jesenice u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 7 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

⚔️ 11. 4. 1941. Jedinice italijanske 2. armije bez jačeg otpora zauzele Ljubljanu, Vrhniku, Jesenice, Sušak, Bakar i Delnice, dok su napadi južno od Snežnika odbijeni protivnapadom jedinica jugoslovenskog Rišnjačkog odreda.

⚔️ 11. 4. 1941. Otpočeo opšti napad italijanske 2. armije na frontu od Jesenica do Sušaka.

⚔️ 2. 11. 1943. U Jesenicama minerski vod -Triglav- Gorenjskog NOP odreda 3. (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije minirao i oštetio termocentralu, zbog čega je više dana obustavljena proizvodnja jeseničke železare.

⚔️ 2. 2. 1944. Delovi 3. bataljona 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ uništili ž. st. Medno (na pruzi Ljubljana-Jesenice) i na više mesta porušili prugu.

⚔️ 25. 2. 1944. Na pruzi Celovec-Jesenice jedinice Zapadnokoruškog NOP odreda uništile ž. st. Podgorje (u Austriji) i zarobile 15 nemačkih vojnika.

⚔️ 13. 7. 1944. Jedinice 16. slovenačke brigade -Janko Premrl Vojko- 31. divizije NOVJ zauzele italijansko uporište u s. Hudajužni (u dolini r. Bače) koje je imalo zadatak da obezbeđuje železničku komunikaciju Gorica-Jesenice.

⚔️ 8. 8. 1944. Na železničkoj stanici u Jesenicama 3. minersko-sabotažna četa Gorenjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem srušila prostoriju nemačke železničke policije. Poginulo je 12 a teže je povređeno 6 nemačkih policajaca.

⚔️ 26. 10. 1944. U s. Kranjskoj Gori (kod Jesenica) minerska grupa 1. bataljona Jeseničko-bohinjskog NOP odreda 9. korpusa NOVJ miniranjem jako oštetila hotel -Eriku-, određen za bolnicu nemačkih vojnika.

⚔️ 7. 5. 1945. Jedinice 15. i 18. divizije i 29. udarne divizije JA otpočele opšti napad i probile spoljnu odbranu Ljubljane. Nemačke i kvislinške snage su 8. maja oko 23 časa napustile Ljubljanu i povukle se u pravcu Kranja i Jesenica.

⚔️ 11. 5. 1945. U Jesenicama Motorizovani odred 4. armije JA zarobio oko 4.600 neprijateljskih vojnika i 237 oficira koji su se vozovima povlačili iz Ljubljane za Austriju.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Kranj 26. dalmatinska divizija NOVJ Folksdojčeri u drugom svetskom ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1945. Bakar 29. hercegovačka divizija NOVJ Zapadnokoruški partizanski odred Savezničko bombardovanje Vermahta u Jugoslaviji 9. slovenski korpus NOVJ Sušak Glavni štab Slovenije 2. italijanska armija Nemački zločini u Jugoslaviji Bolnice u oslobodilačkom ratu Politički komesari u NOR-u Aprilski rat 18. slovenska divizija NOVJ Delnice Avijacija u oslobodilačkom ratu Ljubljana Ustanak u Sloveniji 1941. Gorenjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1944. Nova Gorica Borbe u Sloveniji 1943. Erwin Rösener Diverzije u oslobodilačkom ratu 31. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1942. Blajburška operacija 16. slovenska brigada Janko Premrl Vojko Završne operacije u Jugoslaviji