Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Ilija Trifunović Birčanin

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 22 dokumenata i 1 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Pismo Stevana Moljevića iz druge polovine decembra 1941. Dragiši Vasiću o granicama i društvenom uređenju posleratne »Velike Srbije«

📜 Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija

📜 Pismo komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. januara 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu

📜 Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji i o saradnji sa italijanskim okupatorom

📜 Izveštaj komandanta četničkog puka »Petar Mrkonjić« od 12. aprila 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o borbama protiv partizanskih jedinica u okolini Knina i saradnji sa jedinicama italijanskog okupatora

📜 Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina od 9. svibnja 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji

📜 Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

📜 Pismo Ilije Trifunovića-Birčanina od 31. kolovoza 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta Zapadno-bosanskih, Ličko-dalmatinskih i Hercegovačkih vojnočetničkih odreda

📜 Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

📜 Pismo vojvode Ilije Trifunovića-Birčanina iz druge polovine rujna 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima vođenim s generalom Roattom u Sušaku

📜 Pismo Ilije Trifunovića Birčanina s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima sa komandantom italijanske 2. armije o realizaciji plana uništenja partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

📜 Izveštaj četničkog predstavnika pri italijanskoj Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija–Dalmacija« s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razlozima saradnje sa italijanskim okupatorom 

📜 Rezime razgovora između komandanta italijanske 2. armije i Ilije Birčanina i Dobrosava Jevđevića od 21. septembra 1942. o daljoj saradnji u borbi protiv partizana

📜 Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Komande italijanske 2. armije od 23. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o razgovoru sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o daljoj saradnji

📜 Izveštaj komandanta italijanske 2. armije od 26. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o rezultatima razgovora sa Ilijom Birčaninom i Dobrosavom Jevđevićem o saradnji

📜 Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 29. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o sporazumu između Ilije Trifunovića Birčanina i komandanta 2. italijanske armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Pismo Radovana Ivaniševića, načelnika Štaba vojvode Birčanina od 29. rujna 1942. Zahariju Ostojiću o putu vojvode u Sušak i dodjeljenom im oružju od Talijana

📜 Pismo Draže Mihailovića iz prve polovine oktobra 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu povodom pregovora sa komandantom italijanske 2. armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

📜 Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od 20. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o aktuelnim pitanjima četničke organizacije

📜 Depeša vojvode Jevđevića od 7. veljače 1943. Vrhovnoj komandi o sahrani vojvode Birčanina

📜 Izvještaj Velike župe Cetina u Omišu od 10. veljače 1943. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o smrti i pogrebu četničkog vojvode Ilije Trifunovića - Birčanina u Splitu

📜 Depeša vojvode Đujića od 3. ožujka 1943. Vrhovnoj komandi o borbi s crnom legijom u Vrlici, neizvršenoj sahrani vojvode Birčanina i napadu partizana na Strmicu

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Lici 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Četnici u drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije 12. pešadijska divizija Sassari Saradnja četnika sa okupatorom 6. italijanski armijski korpus Boško Todorović Borbe u Hrvatskoj 1943. Operacija Dinara Ustanak u Lici 1941. Borbe u Hrvatskoj 1942. Knin Borbe u Dalmaciji 1943. Dragiša Vasić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Mario Roatta Stevan Moljević Borbe u Hercegovini 1942. Radovan Ivanišević Omiš Sušak Momčilo Đujić Petar Baćović Dragoljub Draža Mihailović Hercegovački partizanski odred Viša komanda oružanih snaga Slovenije-Dalmacije 2. italijanska armija Beograd Dobrosav Jevđević Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Zaharije Ostojić Jezdimir Dangić