Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Operacija Braun

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 30 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstvu oružanih snaga u Zagrebu o toku ofanzive Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 20 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 20 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 23 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 24 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 24 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 25 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 27 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 29 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Drugog domobranskog zbora od 30 ožujka 1943 god. o toku ofanzive Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Zapovjedništva Prve gorske divizije od 31 ožujka 1943 god. o ofanzivi Braun u Slavoniji

📜 Letak Operativnog štaba za Slavoniju upućen narodu povodom neuspjeha operacije Braun da se još čvršće ujedini u borbi protiv okupatora i njegovih domaćih suradnika

📜 Pismo Operativnog štaba za Slavoniju svim vojnim i političkim rukovodiocima XVI i XVII NO brigade o nekim nedostacima u rukovođenju podređenim jedinicama za vrijeme operacije Braun i uputama za razvijanje borbenosti i drugarskih odnosa među borcima

📜 Izvještaj II domobranskog zbora Operativnom odjelu Glavnog stožera domobranstva o stanju operacije Braun u Slavoniji, hapšenju sumnjivih osoba i o strijeljanju šest komunista u Slav. Brodu za odmazdu zbog sabotažnih akcija na glavnoj pruzi Beograd-Zagreb

📜 Izvještaj Zapovjedništva II domobranskog zbora Ministarstva oružanih snaga NDH... o djelatnosti partizana u Slavoniji, njihovoj borbenosti i moralu za vrijeme operacije Braun i o aktivnosti omladine u Osijeku, Slav. Brodu i Novoj Gradiški. Izvještaj se temelji na izjavama domobrana i domobranskih oficira koji su pobjegli iz partizanskog zarobljeništva

📜 Dopis Štaba III operativne zone NOV i PO Hrvatske štabovima I i II odreda o poduzimanju akcija u pozadini protivnika, o mobilizaciji novih boraca, o uspostavljanju suradnje s NOO-ima i komandama područja radi reorganizacije pozadine i pravilnog objašnjavanja neuspjeha operacije Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Štaba XVII NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade za vrijeme operacije Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj sekretara XVII NO brigade Centralnom komitetu KPH o organizacionom stanju i radu partijske i skojevske organizacije u Brigadi, o agitaciono-propagandnom radu i vojno-političkom uzdizanju boraca, njihovoj borbenosti, moralu i disciplini za vrijeme operacije Braun u Slavoniji i o političkom radu među narodom u selima Požeške kotline

📜 Izvještaj Štaba XVI NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade u vrijeme operacije Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Štaba II odreda III operativne zone NOV i PO Hrvatske Štabu Zone o akcijama Odreda u vrijeme operacije Braun, borbenom raspoloženju boraca, organizacionom stanju i o narednim zadacima Odreda

📜 Izvještaj Štaba XVIII NO brigade Štabu IV divizije NOV i PO Hrvatske o akcijama Brigade u vrijeme operacije Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o radu informativne službe u vrijeme operacije Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj Štaba III operativne zone Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o političkoj situaciji i raspoloženju naroda poslije neuspjeha operacije Braun, o visokoj političkoj o borbenoj svijesti boraca i o formiranju komandi Bilogorskog i Požeškog područja

📜 Dopis štaba IV divizije NOV i PO Hrvatske štabovima podređenih jedinica kojim se pohvaljuju svi borci i rukovodioci za pokazanu hrabrost, požrtvovnost, drugarstvo i sposobnost rukovođenja akcijama u toku operacije Braun u Slavoniji

📜 Izvještaj zamjenika političkog komesara XI NO brigade IV divizije NOVH Centralnom komitetu KPH o radu i organizacionom stanju partijske i skojevske organizacije u toku i poslije operacije Braun, o promjeni i popuni kadrova u jedinicama Brigade, o vojinom, ideološkom i političko-prosvjetnom uzdizanju boraca, o radu Agitpropa i uspjehu mobilizacije boraca u NOV

📜 Izvještaj Komande Psunjskog područja Štabu III operativne zone NOV i PO Hrvatske o radu pozadinskih jedinica i ustanova za vrijeme operacije Braun u Slavoniji

📜 Izveštaj Rezervnog inžinjerijskog bataljona 86 od 12. aprila 1943. Borbenoj grupi Zapad o toku operacije Braun protiv jedinicam NOVJ u Slavoniji

📜 Izveštaj Borbene grupe Zapad od 1. maja 1943. o rezultatima i iskustvu iz operacija Braun i Virovitica, vođenih protiv NOVJ u Slavoniji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Nova Gradiška Pakrac Glavni štab Hrvatske Pljačka u ratu Osijek Nemački zločini u Jugoslaviji Našice Borbe u Slavoniji 1943. SKOJ Politički komesari u NOR-u Omladina u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Disciplina u oslobodilačkom ratu Slavonski Brod Virovitica Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu 187. rezervna divizija Podravska Slatina Slavonska Požega Daruvar Zagreb Narodno oslobodilački odbori Komunistička partija Hrvatske Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943.