Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Inđija u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. Između Inđije i Stare Pazove mesne partizanske grupe porušile železničku prugu i prekinule tt veze.

⚔️ 0. 10. 1941. Na oko 100 metara od glavne železničke stanice u Inđiji Podunavski NOP odred prekinuo tt veze.

⚔️ 31. 10. 1941. Između Zemuna i Inđije grupa boraca Podunavskog NOP odreda oštetila prugu.

⚔️ 15. 5. 1942. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa OK SKOJ-a za Srem.

⚔️ 31. 5. 1942. Grupa boraca 3. čete Fruškogorskog NOP odreda prodrla u s. Nove Karlovce (kod Inđije), spalila opštinsku arhivu i zaplenila veću količinu kancelarijskog materijala i 400 kg šećera.

⚔️ 1. 7. 1942. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) formiran ilegalni mesni NO odbor.

⚔️ 21. 7. 1942. Podunavski NOP odred napao neprijateljsko uporište Krčedin (kod Inđije), zauzeo i zapalio opštinu sa arhivom i zaplenio 1 p. mitraljez i 10 pušaka sa oko 2000 metaka.

⚔️ 21. 9. 1942. Kod ž. st. Inđija delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske razbili neprijateljsko obezbeđenje železničkog mosta i razoružali 9 stražara.

⚔️ 18. 11. 1942. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa mesnih partizana demolirala opštinsku zgradu, spalila arhivu i zabranila dalji rad službenika i izvozenje žita i kukuruza za neprijateljsku vojsku.

⚔️ 9. 12. 1942. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije), u prisustvu delegata CK KPH, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje OK KPJ za Srem, na kome je razmotrena aktivnost KPJ, SKOJ-a, NO odbora, NO fronta, AFŽ-a i partizanskih odreda u toku 1942. godine i doneseni su zaključci o njihovom daljem radu. Odlučeno je da se nastavi oružana borba protiv okupatora i njegovih slugu i formira Okružni odbor AFŽ-a. Sa savetovanja je upućen pozdrav borcima 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog Vrhovnog štaba NOV i POJ da se formira 1. vojvođanska brigada.

⚔️ 1. 3. 1943. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa boraca 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništila tt uređaje u pošti i spalila opštinsku arhivu.

⚔️ 21. 3. 1943. Između s. Surduka i s. Slankamena (kod Inđije) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali odeljenje žandarma. U kraćoj borbi je poginulo 9 i zarobljeno 5 žandarma (samo je 1 žandarm uspeo da pobegne) [Po drugom, neprijateljskom, izvoru, događaj se desio 22. marta.].

⚔️ 6. 5. 1943. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalili opštinu (sa arhivom) i zaplenili 9 pušaka i 4 pištolja.

⚔️ 3. 7. 1943. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) nemačke jedinice iz Stare Pazove, Inđije i s. Beške, jačine oko 320 vojnika, iznenada napale 2. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Bataljon je pod borbom izbegao blokadu i povukao se u Frušku goru uz gubitke od 2 poginula, 2 ranjena i 8 zarobljenih.

⚔️ 10. 8. 1943. Između Inđije i Stare Pazove mesna diverzantska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i 3 vagona brzog voza.

⚔️ 17. 8. 1943. U s. Slankamenu (kod Inđije) partizanske straže prepadom razoružale žandarme i zaplenile 65 pušaka, 7.000 metaka i 3 sanduka bombi.

⚔️ 21. 8. 1943. Između Inđije i Stare Pazove Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu. Uništila je lokomotivu, a cela kompozicija italijanskog transportnog voza se Survala u kanal, pa je saobraćaj obustavljen 48 časova.

⚔️ 11. 9. 1943. Između Stare Pazove i Inđije partizanska diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila 12 vagona nemačkog teretnog voza.

⚔️ 2. 10. 1943. Duž pruge između s. Beške i s. Čortanovaca nemačke jedinice obesile 11 ljudi i 10 žena iz s. Beške (kod Inđije).

⚔️ 2. 11. 1943. Između Stare Pazove i Inđije Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom izbacila iz šina nemački teretni voz sa ratnim materijalom i uništila lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda zapalila zgradu opštine i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i izvesnu količinu kancelarijskog i drugog materijala.

⚔️ 5. 2. 1944. U s. Starom Slankamenu (kod Inđije) grupa mesnih partizana napala finansijsku stražu i zaplenila joj oružje, odelo i opremu.

⚔️ 12. 2. 1944. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Inđije) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza s ratnim materijalom. Za to vreme je 1. četa istog bataljona miniranjem srušila teretni voz između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) i uništila lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 28. 3. 1944. Kod s. Beočina (blizu Petrovaradina) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali dva električna stuba. Istog je dana 1. bataljon tog odreda, iz zasede kod s. Maradika (blizu Inđije), ubio 10 i ranio 2 domobrana.

⚔️ 27. 4. 1944. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Inđije) borci 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona G5 NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

⚔️ 5. 5. 1944. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Inđije) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili 2 lokomotive i 10 vagona.

⚔️ 19. 7. 1944. Kod Inđije delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge srušili nemački transportni voz.

⚔️ 4. 9. 1944. Delovi Jurišnog bataljona Sremske operativne zone razrušili 180 metara pruge između Srem. Karlovaca i s. Čortanovaca i 420 metara pruge između s. Beške i Inđije.

⚔️ 5. 9. 1944. Između s. Čortanovaca i s. Beške (kod Inđije) jedan bataljon Fruškogorskog NOP odreda razorio oko 300 metara pruge.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Fruškogorski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Srbiji 1943. Stara Pazova Omladina u ratu Zemun Petrovaradin 1. sremski partizanski odred Bitka za Srbiju 1. vojvođanska udarna brigada Narodno oslobodilački odbori Komunistička partija Hrvatske Ustanak u Srbiji 1941. Borbe u Srbiji 1944. Ustanak u Sremu 1941. Ni zrno žita okupatoru! Borbe u Sremu 1943. Zasede u oslobodilačkom ratu Ruma Vrhovni štab NOVJ SKOJ Sremski front Borbe u Sremu 1942. Sremska Mitrovica Ilegala u ratu Žene u ratu Borbe u Srbiji 1942. Štampa u ratu 12. vojvođanski korpus NOVJ Srpska državna straža (nedićevci) AFŽ