Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Inđija u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 29 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. Između Inđije i Stare Pazove mesne partizanske grupe porušile železničku prugu i prekinule tt veze.

⚔️ 0. 10. 1941. Na oko 100 metara od glavne železničke stanice u Inđiji Podunavski NOP odred prekinuo tt veze.

⚔️ 31. 10. 1941. Između Zemuna i Inđije grupa boraca Podunavskog NOP odreda oštetila prugu.

⚔️ 15. 5. 1942. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) izašao prvi broj lista -Glas omladine-, organa OK SKOJ-a za Srem.

⚔️ 31. 5. 1942. Grupa boraca 3. čete Fruškogorskog NOP odreda prodrla u s. Nove Karlovce (kod Inđije), spalila opštinsku arhivu i zaplenila veću količinu kancelarijskog materijala i 400 kg šećera.

⚔️ 1. 7. 1942. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) formiran ilegalni mesni NO odbor.

⚔️ 21. 7. 1942. Podunavski NOP odred napao neprijateljsko uporište Krčedin (kod Inđije), zauzeo i zapalio opštinu sa arhivom i zaplenio 1 p. mitraljez i 10 pušaka sa oko 2000 metaka.

⚔️ 21. 9. 1942. Kod ž. st. Inđija delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone Hrvatske razbili neprijateljsko obezbeđenje železničkog mosta i razoružali 9 stražara.

⚔️ 18. 11. 1942. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa mesnih partizana demolirala opštinsku zgradu, spalila arhivu i zabranila dalji rad službenika i izvozenje žita i kukuruza za neprijateljsku vojsku.

⚔️ 9. 12. 1942. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije), u prisustvu delegata CK KPH, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje OK KPJ za Srem, na kome je razmotrena aktivnost KPJ, SKOJ-a, NO odbora, NO fronta, AFŽ-a i partizanskih odreda u toku 1942. godine i doneseni su zaključci o njihovom daljem radu. Odlučeno je da se nastavi oružana borba protiv okupatora i njegovih slugu i formira Okružni odbor AFŽ-a. Sa savetovanja je upućen pozdrav borcima 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog Vrhovnog štaba NOV i POJ da se formira 1. vojvođanska brigada.

⚔️ 1. 3. 1943. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa boraca 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske uništila tt uređaje u pošti i spalila opštinsku arhivu.

⚔️ 21. 3. 1943. Između s. Surduka i s. Slankamena (kod Inđije) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske napali odeljenje žandarma. U kraćoj borbi je poginulo 9 i zarobljeno 5 žandarma (samo je 1 žandarm uspeo da pobegne) [Po drugom, neprijateljskom, izvoru, događaj se desio 22. marta.].

⚔️ 6. 5. 1943. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) delovi 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske zapalili opštinu (sa arhivom) i zaplenili 9 pušaka i 4 pištolja.

⚔️ 3. 7. 1943. U s. Novim Karlovcima (kod Inđije) nemačke jedinice iz Stare Pazove, Inđije i s. Beške, jačine oko 320 vojnika, iznenada napale 2. bataljon 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske. Bataljon je pod borbom izbegao blokadu i povukao se u Frušku goru uz gubitke od 2 poginula, 2 ranjena i 8 zarobljenih.

⚔️ 10. 8. 1943. Između Inđije i Stare Pazove mesna diverzantska grupa minirala prugu i uništila lokomotivu i 3 vagona brzog voza.

⚔️ 17. 8. 1943. U s. Slankamenu (kod Inđije) partizanske straže prepadom razoružale žandarme i zaplenile 65 pušaka, 7.000 metaka i 3 sanduka bombi.

⚔️ 21. 8. 1943. Između Inđije i Stare Pazove Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu. Uništila je lokomotivu, a cela kompozicija italijanskog transportnog voza se Survala u kanal, pa je saobraćaj obustavljen 48 časova.

⚔️ 11. 9. 1943. Između Stare Pazove i Inđije partizanska diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minirala prugu i uništila 12 vagona nemačkog teretnog voza.

⚔️ 2. 10. 1943. Duž pruge između s. Beške i s. Čortanovaca nemačke jedinice obesile 11 ljudi i 10 žena iz s. Beške (kod Inđije).

⚔️ 2. 11. 1943. Između Stare Pazove i Inđije Diverzantska grupa 1. sremskog NOP odreda minom izbacila iz šina nemački teretni voz sa ratnim materijalom i uništila lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 22. 1. 1944. U s. Maradiku (kod Inđije) grupa boraca 1. sremskog NOP odreda zapalila zgradu opštine i zaplenila 4 puške, 1 pištolj i izvesnu količinu kancelarijskog i drugog materijala.

⚔️ 5. 2. 1944. U s. Starom Slankamenu (kod Inđije) grupa mesnih partizana napala finansijsku stražu i zaplenila joj oružje, odelo i opremu.

⚔️ 12. 2. 1944. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Inđije) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu minirali prugu i uništili lokomotivu i nekoliko vagona teretnog voza s ratnim materijalom. Za to vreme je 1. četa istog bataljona miniranjem srušila teretni voz između s. Martinaca i s. Laćarka (kod Srem. Mitrovice) i uništila lokomotivu i 6 vagona.

⚔️ 28. 3. 1944. Kod s. Beočina (blizu Petrovaradina) delovi 1. sremskog NOP odreda minirali dva električna stuba. Istog je dana 1. bataljon tog odreda, iz zasede kod s. Maradika (blizu Inđije), ubio 10 i ranio 2 domobrana.

⚔️ 27. 4. 1944. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Inđije) borci 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona G5 NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili lokomotivu i nekoliko vagona transportnog voza s ratnim materijalom.

⚔️ 5. 5. 1944. Između s. Putinaca i s. Golubinaca (kod Inđije) delovi 2. čete Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge uništili 2 lokomotive i 10 vagona.

⚔️ 19. 7. 1944. Kod Inđije delovi Diverzantskog udarnog bataljona GŠ NOV i PO za Vojvodinu miniranjem pruge srušili nemački transportni voz.

⚔️ 4. 9. 1944. Delovi Jurišnog bataljona Sremske operativne zone razrušili 180 metara pruge između Srem. Karlovaca i s. Čortanovaca i 420 metara pruge između s. Beške i Inđije.

⚔️ 5. 9. 1944. Između s. Čortanovaca i s. Beške (kod Inđije) jedan bataljon Fruškogorskog NOP odreda razorio oko 300 metara pruge.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Ustanak u Sremu 1941. Sremski front Borbe u Srbiji 1943. Vrhovni štab NOVJ Borbe u Srbiji 1944. Zemun Bitka za Srbiju Sremska Mitrovica Ni zrno žita okupatoru! 1. vojvođanska udarna brigada 12. vojvođanski korpus NOVJ Fruškogorski partizanski odred Komunistička partija Hrvatske Srpska državna straža (nedićevci) Borbe u Sremu 1942. Narodno oslobodilački odbori Borbe u Srbiji 1942. AFŽ Žene u ratu Petrovaradin Ilegala u ratu Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sremu 1943. Štampa u ratu Omladina u ratu 1. sremski partizanski odred Zasede u oslobodilačkom ratu SKOJ Ruma Ustanak u Srbiji 1941. Stara Pazova Diverzije u oslobodilačkom ratu