Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Splitski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 15 hronoloških zapisa, 13 dokumenata i 11 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 8. 1941. U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, izbio višednevni generalni štrajk, koji je naročito zahvatio radnike brodogradilišta i električnog preduzeća, metalce, građevinare, drvodeljce, krojače i lučke radnike. Štrajkom je omogućen nesmetan i neopažen odlazak Splitskog NOP odreda na Dinaru. Italijanske okupatorske vlasti izvršile su brojna hapšenja komunista i simpatizera NOP-a.

⚔️ 0. 8. 1941. U Sinju italijanski vojnici streljali borca Splitskog NOP odreda Vinka Pajića, narodnog heroja.

⚔️ 11. 8. 1941. U Splitu, po odluci PK KPH za Dalmaciju, formiran Splitski NOP odred.

⚔️ 14. 8. 1941. U s. Košutama (kod Tril.ja) italijanske i ustaško-domobranske snage iz Sinja, Dicma i Trilja uništile Splitski NOP odred. Tada je poginuo i španski borac član CK KPJ Mirko Kovačević Lala, narodni heroj.

⚔️ 22. 12. 1941. U Splitskom polju ponovo formiran Splitski NOP odred (nazivan i grupom).

⚔️ 0. 3. 1943. Po naređenju Štaba grupe NOP odreda Dalmacije formiran Splitski NOP odred.

⚔️ 20. 3. 1943. U rejonu s. Muća jedinice italijanske divizije -Bergamo- napale Splitski NOP odred, koji se preko Moseća prebacio u Cetinsku dolinu. Neprijatelj je do 11. aprila čistio prostoriju s. Prapatnica - s. Seget - s. Marina - Trogir i oterao u logore i zatvore 2373 rodoljuba

⚔️ 24. 3. 1943. Jedinice Splitskog NOP odreda zauzele četnička uporišta s. Otišić, s. Maovice i s. Koljane (kod Vrlike).

⚔️ 4. 4. 1943. U s. Vrpolju (kod Knina) 3. bataljon Splitskog NOP odreda napao četnike, ali je zbog nadmoćnosti neprijatelja ubrzo odustao od napada, pretrpevši gubitke od 21 mrtvog i 7 ranjenih.

⚔️ 23. 4. 1943. U Kaštelima: Sućurcu, Gomilici i Lukšiću Splitski NOP odred napao italijanske posade, te u Sućurcu zapalio ž. st. i opštinsku zgradu, a u Gomilici ž. stanicu.

⚔️ 10. 5. 1943. Splitski NOP odred odbacio delove 2. ustaškog pripremnog bataljona koji su upali u s. Pribude (kod Sinja) i ubio 9 ustaša.

⚔️ 28. 5. 1943. Na ž. st. Perković (kod Šibenika) jedinice Splitskog NOP odreda zarobile 7 ustaških carinika.

⚔️ 6. 6. 1943. U rejonu s. Dabra (kod Šibenika) delovi 2. bataljona Splitskog NOP odreda i Šibenska partizanska četa ubile 11 karabinijera.

⚔️ 6. 6. 1943. U dragi Vranjica (kod Trogira) jedinice 3. bataljona Splitskog NOP odreda oštetile italijanski vojni hidroavion i ranile 4 člana posade.

⚔️ 10. 6. 1943. U s. Marinu ušle jedinice Splitskog NOP odreda, a italijanska posada se pod zaštitom dveju torpiljerki povukla u Trogir.

Dokumenti

📜 Dnevnik borca Splitskog partizanskog odreda vođen na dan formiranja odreda 11. kolovoza 1941. prilikom izlaska boraca iz Splita

📜 Spisak boraca Splitskog partizanskog odreda prilikom formiranja 11. kolovoza 1941.

📜 Brzojav Komande 2. armije od 13. kolovoza 1941. Komandi 6. armijskog korpusa o primljenim vijestima da 3000 komunista iz Splita i okolice priprema početak ustanka protiv Talijana

📜 Izvještaj Velike Župe Cetina u Omišu od 19. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o bobri i razbijanju Splitskog partizanskog odreda kod Dicma

📜 Presuda Pokretnog prijekog suda NDH u Sinju od 26. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda

📜 Izvještaj Kotarske oblasti Sinj od 26. kolovoza 1941. Ministarstvu unutrašnjih poslova NDH o presudi Pokretnog prijekog suda u Sinju kojom su osuđeni na smrt zarobljeni borci Splitskog partizanskog odreda

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 52 od 28. kolovoza 1941. o strijeljanju zarobljenih boraca Splitskog partizanskog odreda u Sinju

📜 Izvod iz lista »Naš izvještaj«, glasila Pokrajinskog komiteta KPH za Dalmaciju, br. 56 od 1. rujna 1941. o držanju boraca Splitskog NOP odreda u borbi, na suđenju i prilikom strijeljanja

📜 Izjava boraca Splitskog partizanskog odreda od 5. rujna 1941. o formiranju i uzrocima razbijanja Odreda

📜 Izvještaj Štaba Splitskog NOP odreda od 29. ožujka 1943. Okružnom komitetu KPH za srednju Dalmaciju o formiranju Odreda

📜 Pismo Okružnog komiteta KPH Knin od 29. ožujka 1943. Štabu Splitskog NOP odreda o mogućnosti usmjeravanja akcija prema Kosovskoj dolini

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 2 svibnja 1943 god. o napadu dijelova Splitskog NOP odreda na stražu za zaštitu pruge kod Klisa

📜 Izvještaj Komande talijanskog Osamnaestog armijskog korpusa od 18 svibnja 1943 god. o sukobu sa dijelovima Splitskog NOP odreda u zoni Pribude i Milešina i o naklonjenosti stanovnika prema Narodno-oslobodilačkoj vojsci

Fotografije

Povezane odrednice

Španski borci u oslobodilačkom ratu Italijanski zločini u Jugoslaviji Sinj Narodni heroji Jugoslavije Komunistička partija Hrvatske Kaštela Italija u drugom svetskom ratu Split 18. italijanski armijski korpus Trilj Ustanak u Hrvatskoj 1941. Knin Ustaški zločini 1941. Ustanak u Dalmaciji 1941. Trogir Štampa u ratu Streljanja u oslobodilačkom ratu Vrlika Četnici u drugom svetskom ratu Centralni komitet KPJ Diverzije u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu 6. italijanski armijski korpus Borbe u Dalmaciji 1943. Omiš Borbe u Hrvatskoj 1943. 2. italijanska armija Avijacija u oslobodilačkom ratu 15. pešadijska divizija Bergamo Šibenik