Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

3. diverzantski bataljon NOVH

Za ovaj pojam je pronađeno 51 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 1. 1944. Jedinice 3. diverzantskog bataljona 2. operativne zone NOV i PO Hrvatske miniranjem pruge srušile dva teretna voza na prugama Banova Jaruga - Zagreb i Zagreb-Križevci, uništivši 1 lokomotivu i 6 vagona i oštetivši 1 lokomotivu i 12 vagona.

⚔️ 2. 2. 1944. Kod ž. st. Kutina (na pruzi Zagreb-Beograd) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile brzi voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 10 sati.

⚔️ 4. 2. 1944. Kod ž. st. Prikraj (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile domobranski transportni voz. Poginulo je 19 domobrana, a 13 ranjeno. Uništena su 4 vagona, a oštećeni su lokomotiva i 5 vagona.

⚔️ 28. 2. 1944. Između ž. stanica Klokočevac i Rovišće (na pruzi Križevci-Bjelovar) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ izvršile diverziju i napale neprijateljski transportni voz. Poginulo je 7 i ranjeno 7 neprijateljskih vojnika, a saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 2. 3. 1944. Kod ž. st. Hercegovac (na pruzi Bjelovar-Garešnica) jedinice 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušile prugu i transportni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona i oštetivši 5 vagona.

⚔️ 4. 3. 1944. Kod s. Rovišća (na pruzi Bjelovar-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem pruge srušile ustaško-domobranski transportni voz, uništivši lokomotivu i 3 vagona. Saobraćaj je obustavljen 50 časova.

⚔️ 11. 3. 1944. Kod s. Gračenice (na pruzi Zagreb - Banova Jaruga) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz, uništivši lokomotivu i 11 vagona.

⚔️ 23. 3. 1944. Kod ž. st. Deanovca (na pruzi Zagreb - Banova Jaruga) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz. Uništena je lokomotiva i 6 vagona, a 4 vagona su oštećena.

⚔️ 6. 4. 1944. Kod s. Gračenice (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6 vagona. Saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 5. 5. 1944. Kod ž. st. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili teretni voz, uništivši lokomotivu i 4 vagona.

⚔️ 11. 5. 1944. Između s. Vrbovca i s. Prikraja delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ, na 19 mesta porušili prugu Zagreb-Križevci i srušili 1 most, zbog čega je saobraćaj tom prugom obustavljen 7 dana.

⚔️ 21. 5. 1944. Između s. Sv. Ivana Žabna i Križevaca i između s. Prikraja i s. Gradca (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 28. udarne divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušile 4 mosta i prugu na 275 mesta. Saobraćaj je prekinut nekoliko dana.

⚔️ 25. 5. 1944. Na glavnoj železničkoj stanici u Zagrebu delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ postavili paklenu mašinu u mešoviti voz. Mašina je eksplodirala pre polaska voza i ranila 2 nemačka vojnika i 1 železničara.

⚔️ 10. 6. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Prečeca (na pruzi Beograd-Zagreb) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu na 124 mesta.

⚔️ 12. 6. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) jedinice 2. brigade 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ razrušili prugu na 6 mesta i srušili železnički most.

⚔️ 21. 6. 1944. Između Ivanić-Grada i s. Širinca (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 2. brigade 33. divizije NOVJ i 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 2 mosta i prugu na 203 mesta.

⚔️ 27. 6. 1944. Delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Čakovec-Kotoriba na 98 mesta.

⚔️ 16. 7. 1944. Kod s. Trgovišća delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ i Zagrebačkog NOP odreda razrušili železničku prugu Zagreb-Varaždin na 56 mesta.

⚔️ 31. 7. 1944. Između Zagreba i Banove Jaruge delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza, te uništili 2 lokomotive i 9 vagona i oštetili 5 vagona. Saobraćaj je bio obustavljen 34 časa.

⚔️ 2. 8. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča delovi 3. diverzantskog bataljona i Istočne grupe NOP odreda 10. korpusa NOVJ porušili železničku prugu Zagreb-Križevci na 28 mesta.

⚔️ 7. 8. 1944. Na Sljemenu (blizu Zagreba) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili transformator.

⚔️ 10. 8. 1944. Kod s. Crkvine delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili prugu Križevci-Bjelovar.

⚔️ 20. 8. 1944. U Koprivnici delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ zapalili vojni senjak. Izgorelo je 10 vagona sena.

⚔️ 30. 8. 1944. Između s. Gradeca i s. Prikraja (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzant skog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili dva neprijateljska transportna voza. Uništeno je 16 vagona i 1 lokomotiva a 1 lokomotiva je oštećena.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Podruta i s. Budinšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 1. udarna brigada -Braća Radić- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili oko 6500 m železničke pruge.

⚔️ 2. 9. 1944. Između s. Vrbovca i s. Gradeča (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ miniranjem srušili prugu i 2 neprijateljska transportna voza. Uništeno je 7 vagona i 1 lokomotiva, a 1 lokomotiva je oštećena. Saobraćaj je obustavljen do 4. septembra [Po drugom podatku diverzijaje izvršena 1. septembra.].

⚔️ 4. 9. 1944. Između s. Budinščine i s. D. Konjšćine (na pruzi Zagreb-Varaždin) 2. brigada -Matija Gubec- 32. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog bataljona 10. korpusa NOVJ porušili 6 km pruge.

⚔️ 7. 9. 1944. Naredbom GŠ NOV i PO za Hrvatsku, od 1, 2. i 3. diverzantskog bataljona formirana Grupa diverzantskih odreda, sastava: 1, 2. i 3. diverzantski odred.

⚔️ 8. 9. 1944. Između s. Zaprešića i s. V. Trgovišta (na pruzi Zagreb-Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku srušili most i oštetili prugu na 66 mesta.

⚔️ 10. 9. 1944. Kod s. Sesvetskog Kraljevca (na pruzi Zagreb - s. Dugo Selo) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku zauzeli bunker i u njemu zarobili 10 domobrana i 2 nemačka vojnika, zaplenili 2 mitraljeza i 10 pušaka.

⚔️ 11. 9. 1944. Na pruzi Čakovec-Kotoriba delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili dva nemačka transportna voza.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod ž. st. Stenjevac (na pruzi Zagreb - Zidani Most) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništili lokomotivu i 4 vagona. Saobraćaj je obustavljen 24 časa.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod ž. st. Savski Marof (na pruzi Zagreb - Zidani Most) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 6. vagona. Saobraćaj je obustavljen 30 časova.

⚔️ 27. 9. 1944. Kod ž. st. V. Trgovište (na pruzi Zagreb-Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništivši 6 vagona.

⚔️ 28. 9. 1944. Kod ž. st. Božjakovine (na pruzi Zagreb-Križevci) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili domobranski transportni voz.

⚔️ 30. 9. 1944. Kod ž. st. Zabok (na pruzi Zagreb Varaždin) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minirali prugu i srušili teretni voz, uništivši 3 i oštetivši 2 vagona.

⚔️ 1. 10. 1944. Kod ž. stanica Podsused i Savski Marof (na pruzi Zagreb - Zidani Most) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili dva neprijateljska transportna voza.

⚔️ 2. 10. 1944. Kod Krapine delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku i Zagorskog NOP odreda porušili prugu Zabok-Đurmanec na 32 mesta.

⚔️ 3. 10. 1944. Između s. Podsuseda i s. Zaprešića (na pruzi Zagreb - Zidani Most) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem srušili prugu i brzi voz. Uništena su 4 vagona a ostali su oštećeni. Poginuli su 1 nemački general i 26 nemačkih i domobranskih oficira.

⚔️ 5. 10. 1944. Kod s. Dugog Sela (na pruzi Novska-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 6 vagona. Poginulo je 36 a ranjeno 17 neprijateljskih vojnika. Saobraćaj je obustavljen 57 časova.

⚔️ 7. 10. 1944. Kod s. V. Trgovišta delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na 14 mesta porušili železničku prugu Zagreb-Varaždin. Saobraćaj je obustavljen do 15. oktobra.

⚔️ 7. 10. 1944. Kod ž. st. Macinec, na pruzi Čakovec-Ormož, ddovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački brzi voz. Uništene su 2 lokomotive i cela kompozicija.

⚔️ 20. 10. 1944. Kod s. Mikleuška (blizu Ivanić-Grada) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku oborili nemački transportni avion. Preživela posada aviona je zarobljena.

⚔️ 21. 10. 1944. Kod ž. st. Čulinec (na pruzi Novska-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem srušili prugu i nemački transportni voz, te uništili lokomotivu i 8 vagona, a ostale vagone oštetili. Poginulo je i ranjeno oko 400 nemačkih oficira i vojnika. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

⚔️ 4. 11. 1944. Kod s. Križa (na putu Zagreb - s. Banova Jaruga) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku minom uništili putnički auto. Poginuli su 1 domobranski general i 2 potpukovnika, a 2. majora su teško ranjena.

⚔️ 5. 11. 1944. Kod železničkih stanica Čulinec i Kutina (na pruzi Beograd-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili 2 nemačka transporta, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 3 vagona.

⚔️ 7. 11. 1944. Kod Ivanić-Grada, kod s. Sesveta i između s. Ostrne i s. Prečeča delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku na trideset mesta porušili prugu Beograd-Zagreb. Uništeno je 10 vagona a 1 lokomotiva je oštećena.

⚔️ 11. 11. 1944. Kod s. Križa (na pruzi Kutina-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili nemački transportni voz, uništivši lokomotivu i 8 vagona i oštetivši 10 vagona. Poginulo je 40 nemačkih vojnika i dosta ih je ranjeno. Saobraćaj je obustavljen 40 časova.

⚔️ 16. 11. 1944. Između s. Križa i Ivanić-Grada 3. brigada -Nikola Demonja- 33. divizije NOVJ i delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili prugu Beograd-Zagreb na 62 mesta i srušili 2 mosta.

⚔️ 22. 11. 1944. Kod železničkih stanica Ostrna i Ilove (na pruzi N. Gradiška-Zagreb) delovi 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku miniranjem pruge srušili dva neprijateljska transportna voza. Uništena je lokomotiva i 16 vagona a 1 lokomotiva je oštećena. Poginula su 53 neprijateljska vojnika a mnogo više ih je ranjeno. Saobraćaj je obustavljen 48 časova.

⚔️ 25. 1. 1945. U blizini s. Hercegovca, s. Pavlovca i s. Dražice (kod Bjelovara) delovi Moslavačkog NOP odreda i 3. diverzantskog odreda Grupe diverzantskih odreda GŠ NOV i PO za Hrvatsku porušili 5 mostova.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

33. hrvatska divizija NOVJ Novska Diverzije u oslobodilačkom ratu 10. zagrebački korpus NOVJ Zaprešić Koprivnica Zagrebački partizanski odred Borbe u Slavoniji 1944. Krapina 2. moslavačka brigada Završne operacije u Jugoslaviji Vrbovec Hrvatsko domobranstvo Kutina 32. zagorska divizija NOVJ Dugo Selo Zagorski partizanski odred Udarna brigada Braća Radić Zabok Moslavački partizanski odred Glavni štab Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1945. Zagreb Borbe u Hrvatskoj 1944. 28. slavonska divizija NOVJ Garešnica 1. diverzantski odred NOVH Varaždin Bjelovar Nova Gradiška Avijacija u oslobodilačkom ratu Hrvatska brigada Matija Gubec Križevci Ivanić-Grad 2. diverzantski bataljon NOVH