Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Labin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 7. 1941. Diverzantska grupa oštetila prugu Split-Perković, između Labina i Kaštela Starog.

⚔️ 0. 9. 1942. Formiran SNO odbor za Labin.

⚔️ 15. 12. 1942. Između ž. stanica Labin i Kaštel Stari (na pruzi Knin-Split) jedinice 3. bataljona 3. dalmatinske NOU brigade napale italijanski transportni voz. U četvoročasovnoj borbi italijanski vojnici su imali 12 mrtvih i veći broj ranjenih, a pruga je oštećena za duže vreme.

⚔️ 0. 3. 1943. U sedište CK KP Albanije, u s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji), stigao delegat CK KPJ i Vrhovnog štaba NOV i POJ Svetozar Vukmanović Tempo koji je u razgovoru sa članovima CK KP Albanije savetovao: formirati Vrhovni štab NOV Albanije i štabove zona, a od seoskih četa preći na stvaranje pokretnih NOP odreda i brigada.

⚔️ 17. 3. 1943. U s. Labinotu (kod Elbasana u Albaniji) otpočela I zemaljska konferencija KP Albanije. U pripremi i radu te konferencije učestvovali su delegati CK KPJ Blažo Jovanović, Dušan Mugoša i Miladin Popović. Konferencija je završena 22. marta.

⚔️ 0. 9. 1943. Kod Labina, u borbi protiv delova nemačke 71. pešadijske divizije, poginula 43 istarska borca, dok je neprijatelj imao 5 mrtvih.

⚔️ 22. 5. 1944. Između Raše i Labina (u Istri) diverzantska grupa 1. NOP odreda -Učka- porušila most i uništila kamion s nemačkim vojnicima.

⚔️ 13. 6. 1944. Prva istarska brigada -Vladimir Gortan- zauzela s. Šumberg i s. Sv. Nedelju (kod Labina) koja su branili italijanski fašisti.

⚔️ 15. 6. 1944. Na putu Labin - s. Rabac diverzantska grupa 1. bataljona 1. NOP odreda -Učka- uništila nemački kamion natovaren namirnicama.

⚔️ 6. 11. 1944. U s. Bertićima (kod Labina u Istri), održani prvi izbori za seoski NO odbor.

⚔️ 28. 4. 1945. U Istri 4. udarna brigada 9. udarne divizije JA, posle dvodnevnih borbi protiv nemačkih jedinica, oslobodila Labin i rudnik uglja Rašu.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Vrhovni štab NOVJ 1. istarska brigada Vladimir Gortan 3. dalmatinska udarna brigada Svetozar Vukmanović Tempo Borbe u Hrvatskoj 1943. Ustanak u Dalmaciji 1941. 9. dalmatinska divizija NOVJ Albanski partizani Dušan Mugoša Split Borbe u Istri 1943. Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Istri 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Završne operacije u Jugoslaviji Diverzije u oslobodilačkom ratu 71. pešadijska divizija Knin Borbe u Istri 1945. Komunistička partija Albanije Ustanak u Hrvatskoj 1941. Istra u oslobodilačkom ratu Centralni komitet KPJ Borbe u Hrvatskoj 1942. Blažo Jovanović Narodno oslobodilački odbori Italija u drugom svetskom ratu Miladin Popović Kaštela Albanija u drugom svetskom ratu