Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

3. prekomorska brigada - udarna

Za ovaj pojam je pronađeno 5 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Obaveštenje člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok Miloja Milojevića od 17. februara 1944. komandantu 26. NO divizije o pripremama za formiranje 3. prekomorske NO brigade

📜 Obaveštenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dr Vladimira Velebita od 26. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da im se za odbranu ostrva Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

📜 Obavještenje šefa Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Srednji istok dra Vladimira Velebita od 26. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizija da im se za obranu otoka Visa može staviti na raspolaganje 3. prekomorska NO brigada

📜 Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Matkieda od 29. februara 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade

📜 Poruka šefa delegacije NOV i POJ u Bariju dr Sergija Makieda od 29. veljače 1944. štabovima Mornarice NOVJ i 26. NO divizije da pripreme prihvat ljudstva 3. prekomorske NO brigade

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da 3. prekomorsku NO brigadu prikupi kao kompaktnu jedinicu i u celini prebaci na obalu

📜 Poruka člana Vojne misije NOV i POJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje od 19. marta 1944. Štabu Mornarice NOVJ da ravnopravnom zamenom za druge borce, izuzme artiljerce iz 3. prekomorske NO brigade

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 19. ožujka 1944. Štabu Mornarice NOVJ da 3. prekomorsku NO brigadu prikupi kao kompaktnu jedinicu i u cjelini prebaci na obalu

📜 Zahtev člana Vojne misije NOVJ pri Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Sredozemlje Miloja Milojevića od 18. aprila 1944. Zastupništvu NKOJ-a u Bariju da iz logora NOVJ u Gravini uputi na ostrvo Vis Protivtenkovsku četu 3. prekomorske brigade

📜 Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOV i POJ od 22. februara 1945. upućeno Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stavljanju na raspolaganje svih Slovenaca iz 5. prekomorske brigade Glavnom štabu Slovenije i zabrani upućivanja 3. prekomorske brigade

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1945. Brač 26. dalmatinska divizija NOVJ 8. dalmatinski korpus NOVJ Borbe u Istri 1944. Borbe u Hrvatskoj 1944. Omiš Italija u drugom svetskom ratu Korčula Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Dalmaciji 1944. 11. dalmatinska udarna brigada (biokovska) Vrhovni štab NOVJ Pelješac 1. prekomorska brigada 5. prekomorska brigada 1. tenkovska brigada NOVJ Mornarica NOVJ Vladimir Velebit Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) 369. legionarska divizija (vražja) Kapitulacija Italije Borbe na Jadranu 1944. Makarska Istra u oslobodilačkom ratu Ranjenici u ratu Josip Broz Tito 118. lovačka divizija Miloje Milojević Vis Glavni štab Slovenije