Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 24.09.2023: 3 nove knjige ****
ustanak

Kninski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 12. 1941. MK KPH za Knin doneo odluku o formiranju Kninskog NOP odreda i odredio ljudstvo koje će ući u sastav ovog odreda.

⚔️ 7. 1. 1942. U s. Koritima (kod Knina), po odluci PK KPH za Dalmaciju, od ustanika iz s. Kovačića i novodošlih boraca formiran Kninski NOP odred.

⚔️ 0. 8. 1943. Po naređenju Štaba kninskog sektora formiran Kninski NOP odred.

⚔️ 4. 10. 1943. U blizini s. Mokrog Polja (na putu Gračac - s. Kistanje) jedinice Kninskog NOP odreda napale nemačku pratnju koja je iz Zadra za Bihać sprovodila zarobljene italijanske vojnike i oslobodile 75 zarobljenika.

⚔️ 8. 10. 1943. Na putu Knin-Otrić jedinice Kninskog NOP odreda i 5. dalmatinske brigade 19. divizije NOVJ napale iz zasede auto-kolonu nemačke 114. lovačke divizije i uništile 3 kamiona i motocikl.

⚔️ 21. 9. 1944. Prominski NOP odred ušao u sastav Kninskog NOP odreda kao njegov 3. bataljon.

⚔️ 10. 11. 1944. Posle konačnog oslobođenja Dalmacije Štab 8. korpusa NOVJ izdao naredbu za rasformiran je: Grupe južnodalmatinskih NOP odreda (Neretvanski i Biokovski NOP odred i 1. grupa biokovskih udarnih bataljona), Grupe južnodalmatinskih otočkih NOP odreda (Dubrovački i Konavljanski NOP odred i dva bataljona boraca iz ranije rasformiranih odreda: Bračkog, Hvarskog, Korčulanskog, Mljetskog, Lastovskog i Pelješačkog), Grupe srednjodalmatinskih NOP odreda (Šibensko-trogirski, Dinarski i Mosorski NOP odred) i Grupe severnodalmatinskih NOP odreda (Kninski i Zadarski NOP odred i Skradinska četa). Naredba je sprovedena do kraja meseca a ljudstvo je uključeno u divizije 8. korpusa.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe na Jadranu 1944. 114. lovačka divizija Dinarska četnička divizija Sjevernodalmatinski partizanski odred Brač Knin Zasede u oslobodilačkom ratu Hvar Dinarski partizanski odred Borbe u Dalmaciji 1944. Borbe u Lici 1943. Korčula Biokovski partizanski odred Srednjodalmatinski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1943. Italija u drugom svetskom ratu 5. dalmatinska udarna brigada Gračac 19. sjevernodalmatinska divizija NOVJ Bihać 8. dalmatinski korpus NOVJ Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Hrvatskoj 1944. Zadar Ustanak u Hrvatskoj 1941. Komunistička partija Hrvatske Borbe u Hrvatskoj 1942. Zarobljenici u ratu