Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Kastav u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 9 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 0. 6. 1941. Formiran SK KPH za Kastav.

⚔️ 0. 8. 1941. Formiran SK SKOJ-a za srez Kastav.

⚔️ 0. 3. 1942. Na području sreza Kastav formirani seoski NO odbori i SNO odbor.

⚔️ 7. 6. 1942. Održana Partijska konferencija za srez Kastav.

⚔️ 10. 7. 1942. Omladinske borbene grupe iz Kastva i okoline, uz pomoć stanovništva toga kraja, presekle tt veze na linijama Drenova - Saršoni i Kastav - Sv. Matej a potpuno uklonile kabel na liniji Marčelji-Klana.

⚔️ 22. 9. 1943. U rejonu Sušaka, po naređenju Operativnog štaba za Istru, formiran Sušačko-kastavski NOP odred.

⚔️ 0. 10. 1943. U rejonu s. Klane (kod Rijeke), u borbi protiv nemačkih jedinica, razbijen Sušačko-kastavski NOP odred.

⚔️ 22. 2. 1944. U zaseoku Med veji (blizu Buzeta) održana okružna prosvetna konferencija za okrug Buzet kojoj su prisustvovali rukovodioci svih prosvetnih odeljenja sreskih NO odbora Buzeta, Kastava, Lovrana i Motovuna. Odlučeno je da otpočne otvaranje osnovnih škola u celom okrugu.

⚔️ 26. 4. 1944. Na području pl. Učke otpočeo napad snaga nemačke 278. pešadijske divizije, 10. SS policijskog puka i drugih teritorijalnih jedinica u cilju uništenja istarskih jedinica. Operativni štab za Istru, sa potčinjenim jedinicama, ranije se izvukao u rejon s. Šapjane - s. Klana - s. Kastav. Nemačke jedinice su produžile čišćenje tog dela Istre do 8. maja i tom prilikom izvršile niz zločina: u s. Lipi 29. aprila pobile 278 ljudi; popalile M. i V. Učku, Vranje, Brest, Brgudac, Semić, Račju Vas, Trstenik, Vodice i druga sela.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Nemački zločini u Jugoslaviji Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Obrazovanje u oslobodilačkom ratu Omladina u ratu Ilirska Bistrica Buzet Sušak Borbe u Hrvatskoj 1944. Operacija Istra Rijeka Komunistička partija Hrvatske Narodno oslobodilački odbori Diverzije u oslobodilačkom ratu Ustanak u Hrvatskoj 1941. Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Borbe u Istri 1944. SKOJ Borbe u Istri 1943. 11. hrvatski korpus NOVJ Vodice Borbe u Hrvatskoj 1943.