Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

Dolomitski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 7. 1942. U okolini Dobrave, Polhovog Gradeča i Dvora otpočele petodnevne teške borbe Dolomitskog NOP odreda protiv delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- i nemačkih snaga. Zbog jakog pritiska okupatora, Dolomitski NOP odred se morao povući u šume.

⚔️ 30. 7. 1942. Italijanski vojnici iznenada napali 2. četu 2. bataljona Dolomitskog NOP odreda, koja je prihvatila borbu i pod borbom se povukla.

⚔️ 26. 10. 1942. U blizini s. Loga (u Dolomitima) 3. bataljon Dolomitskog NOP odreda vodio borbu protiv većeg broja italijanskih vojnika i belogardista i naneo im gubitke. Borba je trajala oko 11 časova.

⚔️ 30. 11. 1942. Prvi bataljon Dolomitskog NOP odreda napao italijansko-belogardističko uporište u Dravljama i posadi naneo gubitke.

⚔️ 18. 12. 1942. Na Ključu italijanski vojnici i belogardisti napali 2. bataljon Dolomitskog NOP odreda. Bataljon se uveče povukao na nove položaje na Babnoj gori.

⚔️ 26. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

⚔️ 10. 2. 1943. U s. Žibršama (kod D. Logateca) Dolomitski NOP odred napao delove italijanske 11. grupacije granične straže koji su bili na odmoru. Posle 14-časovne borbe on se, zbog pristiglih pojačanja iz s. Hotedršice, D. Logateca i s. Planine, probio iz okruženja u pravcu Prapratnog brda, nanevši neprijatelju gubitke od 34 mrtva i 4 zarobljena.

⚔️ 0. 9. 1943. Na pl. Mokrecu, po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, formiran Dolomitski NOP odred, sa zadatkom da se prebaci u Dolomite i objedini rad partizanskih jedinica koje su tamo formirane posle kapitulacije Italije.

⚔️ 22. 10. 1943. Rasformiran Idrijski NOP odred, a na teritoriji Idrijskog i Dolomitskog NOP odreda i idrijskog okruga formirana Komanda Idrijskog Vojnog područja.

⚔️ 0. 2. 1944. Na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ od dela Idrijskog vojnog područja formiran Dolomitski NOP odred.

⚔️ 15. 9. 1944. Na položajima kod Stare Oselice Dolomitski NOP odred vodio dvočasovnu oštru borbu protiv nemačke kolone iz Gorenje Vasi, naneo joj osetne gubitke i odbacio je u polazni garnizon.

⚔️ 23. 9. 1944. Na položajima Javorč vrh - zaselak Seljak (kod Žirija) Dolomitski NOP odred vodio borbe protiv nemačkih kolona iz Gorenje Vasi. U večernjim časovima se neprijatelj povukao na položaje kod Gorenje Vasi.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Kucelja (blizu Polhovog Gradeča) Dolomitski NOP odred vodio borbe protiv jakih nemačkih i domobranskih kolona iz s. Gorenje Vasi, s. Horjula, Škofje Loke i Polhovog Gradeča, a uveče se, sa ostalim jedinicama 31. divizije NOVJ, koje nisu stupile u borbu, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga povukao na Zirovski vrh.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Dolomitskog odreda Treće grupe od 7 jula 1942 god. za rušenje saobraćajnih veza

📜 Izveštaj Druge čete Prvog bataljona Dolomitskog odreda od 19 jula 1942 god. o kulturno-političkom radu u četi

📜 Pismo rukovodioca Centralne tehnike KP Slovenije od 29 jula 1942 god. o pošiljci robe Dolomitskom odredu

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 2 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o borbama u avgustu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o borbama odreda u mesecu julu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 25 avgusta 1942 god. Štabu Treće grupe odreda o situaciji

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 28 septembra 1942 god. štabu Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda o neprijateljskoj ofanzivi na Dolomite

📜 Spisak ljudstva i oružja Dolomitskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 28 septembra 1942 godine

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 6 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Dolomitskog odreda

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 29 oktobra 1942 god. o aktivnosti i borbama Odreda u oktobru

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i političkom radu Odreda od 17 decembra 1942 do 1 januara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 13 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojničkom i političkom radu u Odredu od 1 do 14 januara 1943 godine

📜 Napomene Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 februara 1943 god Štabu Dolomitskog odreda po pitanju vojne taktike u akcijama

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 6 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Horjula

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske o borbama Odreda od 30 novembra 1942 god. do 13 februara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 15 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Bataljonu

📜 Zapovest Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 21 februara 1943 god. štabovima bataljona za napad na belogardističko uporište Koreno

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 4 marta 1943 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu Odreda i o situaciji na terenu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 8 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Odreda od 24 februara do 8 marta 1943 godine

📜 Naredba Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 8 marta 1943 god. za postavljenje komandnog kadra u Trećem bataljonu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 9 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Odreda

📜 Naredba Štaba Dolomitskog odreda od 26 marta 1943 god. o postavljenju članova štabova u pojedinim jedinicama

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16 septembra 1943 podređenim jedinicama o postavljanju komandnog kadra u Osamnaestoj diviziji i Dolomitskom odredu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 7 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o brojnom stanju i naoružanju odreda

📜 Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 štabovima Triglavske divizije i Dolomitskog odreda o ukidanju Dolomitskog odreda

📜 Uputstva Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 Štabu Triglavske divizije o uključivanju jedinica Dolomitskog odreda u njen sastav i o njenim zadacima na Dolomitskom terenu

📜 Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. marta 1944. Štabu Dolomitskog NOP odreda za posedanje položaja oko sela Rovte

📜 Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. aprila 1944. Štabu Dolomitskog NOP odreda za dalji rad

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog NOP odreda od 1. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Odreda u drugoj polovini septembra

Fotografije

Povezane odrednice

Kapitulacija Italije 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Bela garda Škofja Loka Glavni štab Slovenije 9. slovenski korpus NOVJ Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Slovenska udarna brigada Matija Gubec Operacija Ljubljanska pokrajina Partizanska taktika Borbe u Sloveniji 1943. 31. slovenska divizija NOVJ Notranjski partizanski odred Gorenjski partizanski odred 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Borbe u Sloveniji 1944. Pohorski bataljon Komunistička partija Slovenije Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu 18. slovenska divizija NOVJ