Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 30.07.2023: 8 novih knjiga ****
ustanak

Dolomitski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 29 dokumenata i 4 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 7. 1942. U okolini Dobrave, Polhovog Gradeča i Dvora otpočele petodnevne teške borbe Dolomitskog NOP odreda protiv delova italijanske divizije -Granatijeri di Sardenja- i nemačkih snaga. Zbog jakog pritiska okupatora, Dolomitski NOP odred se morao povući u šume.

⚔️ 30. 7. 1942. Italijanski vojnici iznenada napali 2. četu 2. bataljona Dolomitskog NOP odreda, koja je prihvatila borbu i pod borbom se povukla.

⚔️ 26. 10. 1942. U blizini s. Loga (u Dolomitima) 3. bataljon Dolomitskog NOP odreda vodio borbu protiv većeg broja italijanskih vojnika i belogardista i naneo im gubitke. Borba je trajala oko 11 časova.

⚔️ 30. 11. 1942. Prvi bataljon Dolomitskog NOP odreda napao italijansko-belogardističko uporište u Dravljama i posadi naneo gubitke.

⚔️ 18. 12. 1942. Na Ključu italijanski vojnici i belogardisti napali 2. bataljon Dolomitskog NOP odreda. Bataljon se uveče povukao na nove položaje na Babnoj gori.

⚔️ 26. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

⚔️ 10. 2. 1943. U s. Žibršama (kod D. Logateca) Dolomitski NOP odred napao delove italijanske 11. grupacije granične straže koji su bili na odmoru. Posle 14-časovne borbe on se, zbog pristiglih pojačanja iz s. Hotedršice, D. Logateca i s. Planine, probio iz okruženja u pravcu Prapratnog brda, nanevši neprijatelju gubitke od 34 mrtva i 4 zarobljena.

⚔️ 0. 9. 1943. Na pl. Mokrecu, po naređenju GŠ NOV i PO za Sloveniju, formiran Dolomitski NOP odred, sa zadatkom da se prebaci u Dolomite i objedini rad partizanskih jedinica koje su tamo formirane posle kapitulacije Italije.

⚔️ 22. 10. 1943. Rasformiran Idrijski NOP odred, a na teritoriji Idrijskog i Dolomitskog NOP odreda i idrijskog okruga formirana Komanda Idrijskog Vojnog područja.

⚔️ 0. 2. 1944. Na osnovu naredbe Štaba 9. korpusa NOVJ od dela Idrijskog vojnog područja formiran Dolomitski NOP odred.

⚔️ 15. 9. 1944. Na položajima kod Stare Oselice Dolomitski NOP odred vodio dvočasovnu oštru borbu protiv nemačke kolone iz Gorenje Vasi, naneo joj osetne gubitke i odbacio je u polazni garnizon.

⚔️ 23. 9. 1944. Na položajima Javorč vrh - zaselak Seljak (kod Žirija) Dolomitski NOP odred vodio borbe protiv nemačkih kolona iz Gorenje Vasi. U večernjim časovima se neprijatelj povukao na položaje kod Gorenje Vasi.

⚔️ 24. 9. 1944. Kod s. Kucelja (blizu Polhovog Gradeča) Dolomitski NOP odred vodio borbe protiv jakih nemačkih i domobranskih kolona iz s. Gorenje Vasi, s. Horjula, Škofje Loke i Polhovog Gradeča, a uveče se, sa ostalim jedinicama 31. divizije NOVJ, koje nisu stupile u borbu, zbog nadmoćnosti neprijateljskih snaga povukao na Zirovski vrh.

Dokumenti

📜 Naredba Štaba Dolomitskog odreda Treće grupe od 7 jula 1942 god. za rušenje saobraćajnih veza

📜 Izveštaj Druge čete Prvog bataljona Dolomitskog odreda od 19 jula 1942 god. o kulturno-političkom radu u četi

📜 Pismo rukovodioca Centralne tehnike KP Slovenije od 29 jula 1942 god. o pošiljci robe Dolomitskom odredu

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 2 septembra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o borbama u avgustu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 3 avgusta 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o borbama odreda u mesecu julu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 25 avgusta 1942 god. Štabu Treće grupe odreda o situaciji

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda od 28 septembra 1942 god. štabu Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda o neprijateljskoj ofanzivi na Dolomite

📜 Spisak ljudstva i oružja Dolomitskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 28 septembra 1942 godine

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačke partizanske vojske od 6 oktobra 1942 god. o reorganizaciji Dolomitskog odreda

📜 Izveštaj štaba Dolomitskog odreda Treće grupe slovenačkih partizanskih odreda od 29 oktobra 1942 god. o aktivnosti i borbama Odreda u oktobru

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i političkom radu Odreda od 17 decembra 1942 do 1 januara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 13 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o vojničkom i političkom radu u Odredu od 1 do 14 januara 1943 godine

📜 Napomene Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 2 februara 1943 god Štabu Dolomitskog odreda po pitanju vojne taktike u akcijama

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 6 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o borbama kod Horjula

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske o borbama Odreda od 30 novembra 1942 god. do 13 februara 1943 godine

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 15 februara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o stanju u Bataljonu

📜 Zapovest Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 21 februara 1943 god. štabovima bataljona za napad na belogardističko uporište Koreno

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 4 marta 1943 god. zameniku komandanta Glavnog štaba NOV i PO Slovenije o radu Odreda i o situaciji na terenu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 8 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama Odreda od 24 februara do 8 marta 1943 godine

📜 Naredba Štaba Dolomitskog odreda Treće operativne zone-Alpske od 8 marta 1943 god. za postavljenje komandnog kadra u Trećem bataljonu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 9 marta 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o aktivnosti Odreda

📜 Naredba Štaba Dolomitskog odreda od 26 marta 1943 god. o postavljenju članova štabova u pojedinim jedinicama

📜 Naredba Glavnog štaba NOV i PO Slovenije od 16 septembra 1943 podređenim jedinicama o postavljanju komandnog kadra u Osamnaestoj diviziji i Dolomitskom odredu

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog odreda od 7 oktobra 1943 Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o brojnom stanju i naoružanju odreda

📜 Naredba Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 štabovima Triglavske divizije i Dolomitskog odreda o ukidanju Dolomitskog odreda

📜 Uputstva Operativnog štaba za zapadnu Sloveniju od 17 oktobra 1943 Štabu Triglavske divizije o uključivanju jedinica Dolomitskog odreda u njen sastav i o njenim zadacima na Dolomitskom terenu

📜 Zapovest Štaba 9. korpusa NOVJ od 12. marta 1944. Štabu Dolomitskog NOP odreda za posedanje položaja oko sela Rovte

📜 Uputstvo Štaba 9. korpusa NOVJ od 3. aprila 1944. Štabu Dolomitskog NOP odreda za dalji rad

📜 Izveštaj Štaba Dolomitskog NOP odreda od 1. oktobra 1944. Štabu 9. korpusa NOVJ o aktivnosti Odreda u drugoj polovini septembra

Fotografije

Povezane odrednice

1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič Kultura i umetnost u oslobodilačkom ratu Notranjski partizanski odred Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1944. 9. slovenski korpus NOVJ 21. pešadijska divizija Granatieri di Sardegna Bela garda Operacija Ljubljanska pokrajina 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Partizanska taktika Kapitulacija Italije 18. slovenska divizija NOVJ Glavni štab Slovenije 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Gorenjski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1942. Slovenska udarna brigada Matija Gubec Komunistička partija Slovenije 31. slovenska divizija NOVJ Borbe u Sloveniji 1943. Škofja Loka Pohorski bataljon