Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Pohorski bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 5. 12. 1942. Na pl. Pohorju nemački vojnici napali logor u kome se nalazila jedna četa Pohorskog partizanskog bataljona Štajerske operativne zone NOV i PO Slovenije. Kada je partizanima pristiglo pojačanje, neprijatelj se u neredu povukao.

⚔️ 26. 12. 1942. GŠ NOV i PO za Sloveniju pođelio slovenačku teritoriju na četiri operativne zone: Dolenjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (2. slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-, 3. slovenačka NOU brigada -Ivan Cankar-, Istočnodolenjski i Zapadnodolenjski NOP odred); Notranjsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (1. slovenačka NOU brigada -Tone Tomšič-, 4. slovenačka NOU brigada -Ljubo Šercer- i Notranjski NOP odred), Alpsku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Soški, Gorenjski i Dolomitski NOP odred) i Štajersku operativnu zonu NOV i PO Slovenije (Kamniški, Moraviški, Kozjanski, Savinjski i Pohorski partizanski bataljon).

⚔️ 8. 1. 1943. U logoru kod Osankarce na Pohorju (blizu Slovenske Bistrice) četiri policijske čete, četa žandarmerije, tri čete nemačkih vojnika i bataljon Vermanšafta opkolili Pohorski bataljon 4 (štajerske) operativne zone NOV i PO Slovenije. U tročasovnoj borbi izginulo je svih 68 boraca, među kojima i Jože Menih, Katarina Mede, Alfonz Šarh i Franc Vresk, narodni heroji, dok je neprijatelj pretrpeo gubitke od 19 mrtvih i 20 ranjenih.

⚔️ 3. 5. 1943. Kod Mozirske planinske kuće (blizu Mozirja), od dela Koruškog i Savinjskog partizanskog bataljona i od Pohorske grupe, koja se nalazila na Pohorju posle uništenja 1. pohorskog partizanskog bataljona, formiran novi Pohorski partizanski bataljon (sastava: 2. čete).

⚔️ 0. 9. 1943. U Štajerskoj formiran Štajerski NOP odred od delova Pohorskog i Koruškog partizanskog bataljona i Kozjanske partizanske čete, sa zadatkom da objedini rad svih partizanskih snaga koje su posle odlaska 6. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- ostale na teritoriji Štajerske.

⚔️ 0. 10. 1943. Kod s. Češnjica (blizu Šmartna u Tuhinju), od boraca ti. slovenačke NOU brigade -Slavko Šlander- i Pohorskog partizanskog bataljona, formiran Pohorski NOP odred, jačine 2 bataljona [Prema nekim podacima to je bilo 28. oktobra.].

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Notranjski partizanski odred 1. slovenska udarna brigada Tone Tomšič 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Borbe u Sloveniji 1943. 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Štajerski partizanski odred Borbe u Sloveniji 1942. Dolomitski partizanski odred Gorenjski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Politički komesari u NOR-u Pohorski partizanski odred Slovenska udarna brigada Matija Gubec 3. slovenska udarna brigada Ivan Cankar Slovenska Bistrica Maribor