Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Napad NOVJ na Viroviticu novembra 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 21 dokumenata i 1 fotografija.

Dokumenti

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade Štabu XII divizije NOVJ o stanju u Brigadi i njenom operativnom sektoru, izvedenim akcijama na Gašince i Viroviticu, i o radu štabova i podređenih jedinica u prvoj dekadi novembra 1943. godine

📜 Zapovijest Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 2 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 4 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Viroviticu

📜 Izvještaj Velike Župe Bilo Gora od 7 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Koprivnicu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 8 studenog 1943 god. o naoadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama kod Karlovca, Ogulina, Gosoića i Šibenika

📜 Pismo Štaba Šestog korpusa NOV Jugoslavije od 9 studenog 1943 god. Štabu Druge operativne zone o napadu na Kravice, Gorjane, Gašince, Viroviticu i drugim borbama

📜 Izvještaj Štaba čehoslovačke NO brigade Jan Žiška od 9 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije o osiguranju napada na Viroviticu i stanju u jedinicama

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 9 studenog 1943 god. o napadu iedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu i borbama na Pelješcu

📜 Izvještaj Štaba Brodske NO brigade od 10 studenog 1943 god. Štabu Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske o napadu na Gašince i obezbjeđenju napada na Viroviticu

📜 Izvještaj Zapoviedništva glavnog stožera domobranstva od 10 studenog 1943 god. o naoadu iedinica NOV i PO Hrvatska na Koprivnicu i Viroviticu i borbama kod Grubišnog Polia, Gospića i na Pelješcu

📜 Zapovijest Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 11 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na Ivanovo Selo, Gornju Rašenicu i dijelove razbijene neprijateljske posade u Virovitici

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 11 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Koprivnicu, Viroviticu, Lekenik i Pešćenicu i borbama u srednjoj Dalmaciji

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije NOV i PO Hrvatske od 12 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za napad na ustaše i gestapovce u Virovitici

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 12 studenog 1943 god. o borbama kod Križevaca, Virovitice i na Pelješcu

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 13 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Vrlike i na liniji, Zadvarje - Šestanovac

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 14 studenog 1943 god. o napadu jedinica NOV i PO Hrvatske na Viroviticu i Rašenicu i borbama kod Ludbrega, Sinja i Lovreča

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 15 studenog 1943 god. o borbama kod Grubišnog Polja, Virovitice i Zadvarja

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 16 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rezultatima napada na Viroviticu, Rašenicu i Ivanovo Selo

📜 Izvještaj Zapovjedništva glavnog stožera domobranstva od 17 studenog 1943 god. o gubicima Nijemaca i ustaša u Virovitici i borbama kod Gospića i Zadvarja

📜 Naređenje Štaba Dvanaeste divizije od 20 studenog 1943 god. podređenim jedinicama za rušenje željezničke pruge Virovitica - Našice

📜 Izvještaj Štaba Dvanaeste divizije od 24 studenog 1943 god. Štabu Šestog korpusa NOV Jugoslavije o rušenju željezničke pruge Virovitica - Slatina i borbi u Cabuni

Fotografije

Povezane odrednice

Križevci Operacija Landsturm Grubišno Polje Borbe u Slavoniji 1943. Ogulin Borbe u Dalmaciji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Podravska Slatina Koprivnica Operacija Jesenji pljusak Šibenik Gospić Osijek Daruvar Karlovac Borbe u Hrvatskoj 1943. Ludbreg Našice Čehoslovačka brigada Jan Žiška Sinj Pelješac Napad NOVJ na Koprivnicu 1943. 12. slavonska divizija NOVJ Hrvatsko domobranstvo Virovitica Gestapo