Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov

Za ovaj pojam je pronađeno 7 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 18. 9. 1944. U rejonu s. Vinice (kod Kočana) delovi nemačkog 21. lovačkog puka 11. vazduhoplovno-poljske divizije napali 14. makedonsku brigadu 50. divizije NOVJ. U toku noći neprijatelj je odustao od napada i izvukao se u pravcu s. Carevog Sela (sada: Delčevo), pretrpevši gubitke od nekoliko mrtvih i 3 zarobljena vojnika.

⚔️ 20. 9. 1944. U rejonu s. Gradeča (blizu Kočana) 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ napala nemačku kolonu od oko 100 vojnika i, posle kraće borbe, odbacila je ka Kočanima.

⚔️ 21. 9. 1944. Kod Kočana i s. Zrnovaca 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ napala delove nemačkog 21. lovačkog puka 11 vazduhoplovno-poljske divizije zarobivši pri tom 33 italijanska fašistička vojnika i zaplenivši 33 konja.

⚔️ 12. 10. 1944. Posle dvodnevnih borbi u rejonu s. G. Balvana i s. D. Trogirca (na komunikaciji Kočane-Stip) 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ razbila slabije nemačke delove a ostale snage prinudila da se povuku za Kočane i Štip.

⚔️ 20. 10. 1944. U rejonu s. Gradeca i s. Blatca (blizu Kočana) 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ odbacila nemačke delove u pravcu Kočana i oslobodila pomenuta sela.

⚔️ 22. 10. 1944. U ranim jutarnjim časovima 14. makedonska brigada 50. divizije NOVJ oslobodila Kočane (prethodnog dana su je od grada bili odbacili delovi 16, puka 22. nemačke pešadijske divizije). Kasnije su u Kočane ušle i jedinice bugarske 5. pešadijske divizije koje su vodile borbu istočno od grada na liniji: Popova čuka - s. Istibanja.

⚔️ 0. 12. 1944. U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

11. vazduhoplovno-poljska divizija Vermahta Bugarska u drugom svetskom ratu Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) 48. makedonska divizija NOVJ 49. makedonska divizija NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Sremski front 11. makedonska brigada (kumanovska) Kumanovo 16. makedonska brigada 5. pešadijska divizija (Bugarska) 50. makedonska divizija NOVJ 21. makedonska brigada Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) 20. makedonska brigada 2. makedonska udarna brigada Italija u drugom svetskom ratu Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Borbe u Sremu 1943. Kumanovska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ 15. makedonski korpus NOVJ Avijacija u oslobodilačkom ratu 13. makedonska brigada 42. makedonska divizija NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ Kočani 8. kordunaška divizija NOVJ