Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****

U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak…

Opis: U Zagrebu nemački vrhovni komandant Jugoistoka i komandant italijanske 2. armije održali sastanak na kome su utvrdili detalje prve faze tzv. četvrte neprijateljske ofanzive (-Vajs-1-), kojom je bilo predviđeno uništenje snaga NOV i POj na prostoriji omeđenoj linijom Karlovac, Ogulin, Gospić, Knin, Ključ, San. Most, Kostajnica i Glina, s tim da se odvođenjem muškog stanovništva (od 15 godina naviše) u koncentracione logore i na prinudan rad u Nemačku stvore uslovi za uspostavljanje i konsoliđovanje ustaške vlasti. Predviđeno je da u operaciji učestvuju: nemačke divizije 714, 717, 718, 369, 7. SS -Princ Eugen- i, delom, 187. rezervna, italijanska divizija -Lombardija-, -Re- i -Sasari-, tri domobranske brigade, ustaške i četničke snage i oko 12 eskadrila aviona.
Datum: 9. 1. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: Sanski Most Zagreb Karlovac Knin Ogulin Gospić Glina 714. pešadijska divizija 717. pešadijska divizija 718. pešadijska divizija 7. SS divizija Prinz Eugen 187. rezervna divizija 369. legionarska divizija (vražja) Operacija Weiss Alexander Löhr Saradnja četnika sa okupatorom 12. pešadijska divizija Sassari 13. pešadijska divizija Re 57. pešadijska divizija Lombardia 2. italijanska armija Borbe u Hrvatskoj 1943. Italija u drugom svetskom ratu Komandant Jugoistoka Hrvatska Kostajnica Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu