Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

10. srpska brigada (7. južnomoravska)

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 3 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 9. 5. 1944. Na pl. Talambasu (kod Vranja) GŠ NOV i PO za Srbiju formirao 10. srpsku NO brigadu (nosila i naziv: 7. južnomoravska NO brigada).

⚔️ 0. 6. 1944. Od 4 bataljona 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ i novodošlih boraca iz sela poljaničkog sreza formiran Vranjski NOP odred, sa zadatkom: da izvodi akcije na pruzi Leskovac-Vranje, čisti teren od ostataka kvislinških jedinica i vrši mobilizaciju novih boraca za jedinice NOVJ.

⚔️ 15. 6. 1944. Bataljon nemačkih vojnika, sa 4 tenka, prodro iz Leskovca do sela Brzo, Gorine i Miroševca i zapalio ih, a zatim se povratio u Leskovac. Poginuo je 1 a ranjena su 4 borca 10. srpske NO brigade 22. divizije NOVJ.

⚔️ 18. 6. 1944. U s. Grdelici (kod Leskovca) 12. srpska brigada 22. divizije NOVJ i bugarska brigada -Georgi Dimitrov- napale bugarsku i nemačku posadu i neprijateljska obezbeđenja na železničkim mostovima kod Grdelice i s. Kopašnice, uništile ž. st. Grdelica, 3 lokomotive, 6 vagona i 1 cisternu benzina, prekinule prugu i tt linije Predejane-Leskovac na više mesta i minirale put i propust na drumu Leskovac-Grdelica. Poginulo je 13 nemačkih vojnika (o bugarskim vojnicima nema podataka). Iste noći 10. srpska NO brigada je minirala puteve Leskovac-Lebane i Leskovac - s. Vučje, posekla tt linije i uništila 1 kamion. Gubici jedinica NOVJ: 3 mrtva i 6 ranjenih boraca.

⚔️ 3. 8. 1944. Na Rosuljaku (kod Preseva) 8. i 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napale na oko 800 bugarskih vojnika, ali zbog snažnog otpora nisu uspele da ih proteraju. Jedinice NOVJ imale su 8 mrtvih i 12 ranjenih boraca, dok gubici neprijatelja nisu utvrđeni. Sutradan su se bugarski vojnici povukli u s. Ristovac.

⚔️ 6. 10. 1944. Posle trodnevnih borbi, nadirući od Leskovca i preko s. Ravne Dubrave, delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen- savladali otpor 8. i 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ i jednog puka bugarske 1. divizije i zauzeli Vlasotince. Jedinice NOVJ povukle su se severno od Vlasotinaca i kod s. Jelašnice.

⚔️ 16. 11. 1944. Dejstvujući u pravcu Kos. Mitrovice (na desnom krilu bugarske 6. divizije) 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ napala na dve čete nemačkih vojnika i balista na položajima Oštro koplje - k. 1704 - k. 1577 - Kodra naljt. Napad na Kodra naljt je uspeo, ali sa ostalog dela fronta, usled jakog otpora, neprijatelj nije odbačen.

⚔️ 21. 11. 1944. Posle borbi tokom 17. i 18. novembra na liniji Oštro koplje - Kodra naljt jedinice 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ uspele da nemačke jedinice i baliste odbace sa k. 1704 i k. 1577 a potom da prodru u s. Bajgoru i s. Bare (kod Kos. Mitrovice).

⚔️ 22. 11. 1944. Posle oštre borbe, protiv 12. bataljona nemačkog 999. puka, 10. srpska brigada 22. divizije NOVJ na juriš zauzela neoštećeni rudnik Trepču.

⚔️ 1. 12. 1944. Iz s. Rujišta (kod Kos. Mitrovice) delovi 10. srpske brigade 22. divizije NOVJ, posle kraće borbe, proterali delove četničkog 2. kosovskog korpusa. Ranjeno je 7 a zarobljena su 23 četnika, dok je 10. brigada imala 1 ranjenog borca. Zaplenjeno: p. mitraljez sa 6 okvira, 12 pušaka, 530 metaka i 7 bombi.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

2. kosovski korpus JVuO Četnici u drugom svetskom ratu Bugarska u drugom svetskom ratu 22. srpska divizija NOVJ Leskovac Borbe na Kosovu i Metohiji Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Vranje Lebane Borbe u Srbiji 1945. Diverzije u oslobodilačkom ratu Brodarevo Vranjski partizanski odred Borbe u Srbiji 1944. SKOJ Bali Kombetar Bitka za Srbiju 6. lička proleterska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen 8. srpska brigada (6. južnomoravska) Bijelo Polje Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Vlasotince Politički komesari u NOR-u 12. srpska brigada