Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Leon Rupnik

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 1 dokumenata i 14 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 3. 1944. Grupa oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, privremeno smeštena u logorima Švajcarske, potpisala deklaraciju u kojoj izjavljuje da se stavlja pod komandu maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita a od švajcarskih vlasti tražila da je od oficira vojske izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije četnički orijentisanih odvoje u zasebne logore. Pored toga, oni su osudili izdajnički rad svih protivnarodnih elemenata u zemlji pod vođstvom Pavelića, Nedića, Rupnika, Draže Mihailovića i drugih i odrekli se izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, smatrajući da su AVNOJ i NKOJ jedini, od naroda izabrani, zakonodavni i izvršni organ.

⚔️ 0. 10. 1944. U Rimu dr Miha Krek, bivši ministar izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije, primio tajnu delegaciju Natlačena i Rupnika i s njom izradio plan o stvaranju samostalne slovenačke države, koja će, u zajednici sa četnicima Draže Mihailovića, Seljačkom zaštitom HSS - i ustaškim i domobranskim snagama Ante Pavelića, organizovati tzv. slovenački mostobran da bi se sprečio prodor NOVJ na zapad.

⚔️ 7. 2. 1945. U zamku Brdu kod Kranja predstavnici nemačke vlasti u Gorenjskoj i u Ljubljanskoj pokrajini održali prvi sastanak sa Leom Rupnikom, vrhovnim inspektorom slovenačkog domobranstva, i s njim raspravljali o preuzimanju vlasti od strane slovenačkih domobrana i o formiranju jedinica slovenačkih domobrana koje bi bile upućivane na frontove. (Sledeći sastanci su održani 14. i 15. februara na Bledu, 18. februara u Kranju i 24. februara u Ljubljani, ali konačna odluka nije donesena.)

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Gregorij Rožman Borbe u Sloveniji 1943. Ljubljana Borbe u Sloveniji 1945. Marko Natlačen Borbe u Sloveniji 1944. Četnici u drugom svetskom ratu Ante Pavelić Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Erwin Rösener Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Borbe u Sloveniji 1942. Kranj Posleratna suđenja u Jugoslaviji Vermaht u Jugoslaviji Slovensko domobranstvo Glavni štab Slovenije Bled Josip Broz Tito Hrvatska seljačka stranka Dragoljub Draža Mihailović AVNOJ