Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i…

Opis: U duhu naredbe GŠ NOV i PO za Makedoniju od 6. decembra 1944. rasformirani 16. i Bregalničko-strumički korpus i 50. i Kumanovska divizija NOVJ; od ljudstva 5, 10. i 13. makedonske brigade i po jednog bataljona 20. i 21. makedonske brigade formirana 8. divizija KNOJ-a; 51. (makedonska) divizija NOVJ preimenovana u 50. diviziju (sastava: 4, 20. i 21. makedonska i artiljerijska brigada); 41. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 8, 12. i 17. makedonska i artiljerijska brigada); 42. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 3, 7. i 16. makedonska brigada); 48. udarna divizija NOVJ reorganizovana i pripremljena za odlazak na sremski front (u njen sastav ušle 1, 2. i 14. makedonska brigada); 49. divizija NOVJ reorganizovana (u njen sastav ušle 6, 9. i 11. makedonska i artiljerijska brigada); 15. korpus NOVJ reorganizovan (u njegov sastav ušle 42. i 48. udarna divizija, te i on dobio naziv: 15udarni korpus NOVJ) i pripremljen za odlazak na sremski front radi učešća u borbama za konačno oslobođenje zemlje.
Datum: 12. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Makedonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 2. makedonska udarna brigada 11. makedonska brigada (kumanovska) 13. makedonska brigada 14. makedonska omladinska udarna brigada Dimitar Vlahov 16. makedonska brigada 20. makedonska brigada 21. makedonska brigada Artiljerijska brigada 50. divizije NOVJ (nazivana i: Strumička artiljerijska) Artiljerijska brigada 49. divizije NOVJ (nazivana i: Bitoljska artiljerijska) 8. kordunaška divizija NOVJ 41. makedonska divizija NOVJ 42. makedonska divizija NOVJ 48. makedonska divizija NOVJ 49. makedonska divizija NOVJ 50. makedonska divizija NOVJ 51. makedonska divizija NOVJ Kumanovska divizija NOVJ Kumanovo Sremski front 15. makedonski korpus NOVJ Borbe u Makedoniji 1944. Korpus narodne odbrane Jugoslavije (KNOJ) Borbe u Sremu 1943.