Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****

Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani…

Opis: Italijanska divizija -Kačatori dele Alpi-, jači delovi divizija -Marke- i -Murđe- i ojačani četnički Nevesinjski i Gatački odred otpočeli koncentričan napad iz Nevesinja, s. Plužina, Gacka, s. Hutova, Čapljine i Mostara (operacija -Stolac-). U osmodnevnim borbama oni su razbili jače delove Južnohercegovačkog i Severnohercegovačkog NOP odreda i 28. maja se spojili u rejonu do tada odsečenog garnizona Stolac. Italijanske jedinice i četnici su u 25 sela spalili oko 1.000 kuća.
Datum: 21. 5. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: Mostar Gacko Italijanski zločini u Jugoslaviji Saradnja četnika sa okupatorom 154. pešadijska divizija Murge Sjevernohercegovački partizanski odred Južnohercegovački partizanski odred Četnički zločini 32. pešadijska divizija Marche 22. pešadijska divizija Cacciatori delle Alpi Gatački četnički odred Nevesinjski četnički odred Jakov Jovović Operacija Stolac Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Nevesinje Borbe u Hercegovini 1942. Čapljina Stolac Četnici u drugom svetskom ratu