Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Napad NOVJ na Vlasenicu juna 1943.

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 10 dokumenata i 2 fotografija.

Dokumenti

📜 Naređenje zamenika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 20 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da se prebaci na prostor Srebrenica - Vlasenica - reka Drinjača

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pokret i izbijanje na prostoriju Han Pijesak, Vlasenica, Drinjača, Drina

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske brigade od 22 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za pripremu pokreta na područje Vlasenica, Srebrenica, Drina, Drinjača

📜 Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 24 juna 1943 Štabu Prve proleterske divizije da jednovremenim napadom oslobodi Han Pijesak i Vlasenicu

📜 Zajedničko naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ i komandanta Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 štabovima Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu u sadejstvu sa Prvom proleterskom divizijom

📜 Naređenje delegata Vrhovnog štaba NOV i PO Jugoslavije od 25 juna 1943 god. Štabu Prve i Druge vojvođanske NOU brigade za napad na Vlasenicu i sadejstvo sa jedinicama Prve proleterske divizije

📜 Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od 25 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama za napad na Vlasenicu

📜 Izvještaj upravnika Župske redarstvene oblasti iz Tuzle od 25 juna 1943 god. o borbama oko Vlasenice

📜 Obavještenje Štaba Prve proleterske divizije od 26 juna 1943 god. potčinjenim jedinicama o oslobođenju Vlasenice i naređenje za novi raspored jedinica na području Han Pijesak. Zvornik, Srebrenica

📜 Izvještaj zapovjedništva oružničkog voda Vlasenice od 30 juna 1943 god. o oslobođenju Vlasenice i Han Pijeska od strane jedinica Narodnooslobodilačke vojske

Fotografije

Povezane odrednice

16. muslimanska udarna brigada Politički komesari u NOR-u Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Vlasenica Operacija Kugelblitz 1. proleterska divizija NOVJ Vrhovni štab NOVJ Zvornik Han Pjesak Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Napad NOVJ na Zvornik 1943. Tuzla Operacija Schwarz 1. proleterska udarna brigada Narodni heroji Jugoslavije Ustaški zločini 1941. Koča Popović Srebrenica 2. vojvođanska udarna brigada