Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

4. kosovsko-metohijska udarna brigada

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 10. 1944. U Krumi (u Albaniji), od Partizanskog bataljona Kosova, novih boraca i izvesnog broja rukovodilaca Iz 1. kosovsko-metohijske NOU brigade, formirana 4. kosovsko-metohijska NO brigada.

⚔️ 16. 10. 1944. Jedinice 4. kosovsko-metohijske NO brigade napale na oko 200 nemačkih vojnika i 400 balista u Đakovici. Posle desetočasovne borbe mesto je zauzeto i neprijatelj je proteran. Poginulo je 25 nemačkih vojnika i zarobljeno je oko 150 balista. Brigada je proglašena udarnom.

⚔️ 18. 10. 1944. Jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade napustile Đakovicu pred nadmoćnim nemačkim i balističkim snagama.

⚔️ 24. 10. 1944. Jedinice 1. i 4. kosovsko-metohijske NOU brigade napali na utvrđeno s. Junik (kod Đakovice) i neprijatelju nanele gubitke, ali selo nisu zauzele zbog jakog otpora nadmoćnih nemačkih snaga i balista

⚔️ 25. 10. 1944. Jedinice 1. kosovsko-metohijske NOU brigade i dva bataljona 4. kosovsko-metohijske NOU brigade ponovo napale na utvrđeno s. Junik (kod Đakovice). Posle oštrih desetočasovnih borbi, zbog pristizanja neprijateljskih pojačanja iz Peći, napada baliste s leđa (iz s. Molića) i znatnih gubitaka, jedinice NOVJ su se povukle ka albanskoj granici.

⚔️ 4. 11. 1944. Delovi 4. kosovsko-metohijske NOU brigade napali nemačko obezbeđenje Terzijskog mosta (blizu Đakovice). Posadi su naneti gubici, ali most, zbog snažnog otpora, nije srušen.

⚔️ 8. 11. 1944. Posle oštrih borbi jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade razbile nemačko-balističku posadu Terzijskog mosta (blizu Đakovice) i most oštetile.

⚔️ 9. 11. 1944. Jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade odbacile manje snage nemačkih vojnika i balista i oslobodile Đakovicu.

⚔️ 18. 11. 1944. Jedinice 4. kosovsko-metohijske NOU brigade i albanske 5. brigade odbacile delove nemačke Borbene grupe -Skenderbeg- i baliste i oslobodile Prizren.

⚔️ 19. 1. 1945. U rejonu Peći, pri čišćenju terena, delovi 4. kosovsko-metohijske NOU brigade ubili jednog i zarobili pet balista.

⚔️ 8. 2. 1945. U s. D. Obrinju i s. Tici (kod Srbice) delovi 4. kosovsko-metohijske NOU brigade napali balističke snage. Posle petodnevnih borbi oni su neprijatelja proterali, nanevši mu znatne gubitke i zaplenivši 6. p. mitraljeza, laki bacač i 50 pušaka.

⚔️ 21. 2. 1945. U jugoistočnom delu s. Trstenika (kod Srbice) 4. kosovsko-metohijska udarna brigada 52. divizije NOVJ opkolila ostatke dveju balističkih grupa. Pri probijanju iz okruženja u pravcu s. Globara poginulo je 19 balista, među kojima i vođa Šaban Poluža, a ranjen je veći broj, među kojima i vođa Memet Gradića (koji je docnije podlegao ranama).

⚔️ 27. 4. 1945. Na pl. Žegovcu i pl. Lipovici delovi 1. i 4. kosovsko-metohijske udarne brigade 52. divizije JA, posle dvodnevnog čišćenja, zarobili 11 balista.

⚔️ 7. 5. 1945. U rejonu Vojindola (na padinama Suve pl.), čisteći teren, delovi 4. kosovsko-metohijske udarne brigade 52. divizije JA uništili grupu od 6 balista. Sutradan su zarobili načelnika štaba četničke Kolašinske brigade i još jednog četnika.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Bali Kombetar Četnici u drugom svetskom ratu Đakovica Politički komesari u NOR-u Štampa u ratu Partizanke Priština Albanski partizani Albanija u drugom svetskom ratu Kolašin 1. kosovsko-metohijska brigada Kolašinska četnička brigada Završne operacije u Jugoslaviji Prizren Bitka za Srbiju Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Borbe na Kosovu i Metohiji SKOJ 52. kosovsko-metohijska divizija NOVJ