Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

52. kosovsko-metohijska divizija NOVJ

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 8. 2. 1945. Po naređenju VŠ NOV i POJ formirana 52. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušla 1 udarna, 2. i 4. udarna kosovsko-metohijska NO brigada.

⚔️ 8. 2. 1945. Vrhovni štab NOV i POJ naredio da 46. i 52. divizija NOVJ i Operativna grupa brigade potpadnu pod neposrednu komandu Operativnog štaba NOV i PO za Kosovo i Metohiju.

⚔️ 11. 2. 1945. Kod s. Kozinca (blizu Srbice) delovi 1. kosovsko-metohijske udarne brigade 52. divizije NOVJ vodili oštru borbu protiv balista i naneli im gubitke od 32 poginula i većeg broja ranjenih.

⚔️ 18. 2. 1945. Pri čišćenju sela u podnožju pl. Cičavice delovi 52. divizije NOVJ ubili 20 balista, dok se nekoliko manjih grupa balista predalo.

⚔️ 19. 2. 1945. Između s. Kožinca i s. Stutice (kod Srbice) delovi 52. divizije NOVJ u borbama razbili jaku balističku grupu i naneli joj velike gubitke.

⚔️ 21. 2. 1945. U jugoistočnom delu s. Trstenika (kod Srbice) 4. kosovsko-metohijska udarna brigada 52. divizije NOVJ opkolila ostatke dveju balističkih grupa. Pri probijanju iz okruženja u pravcu s. Globara poginulo je 19 balista, među kojima i vođa Šaban Poluža, a ranjen je veći broj, među kojima i vođa Memet Gradića (koji je docnije podlegao ranama).

⚔️ 26. 2. 1945. Prva kosovsko-metohijska udarna brigada 52. divizije NOVJ uništila u dragaškom srezu veću grupu balista.

⚔️ 13. 4. 1945. Odlukom Generalštaba JA rasformirana 3. kosovsko-metohijska NO brigada a njenim ljudstvom popunjene jedinice 52. divizije JA i Operativne grupe brigada.

⚔️ 25. 4. 1945. Druga kosovsko-metohijska brigada 52. divizije JA u borbama u Kačaniku prisilila na predaju 38 balista.

⚔️ 27. 4. 1945. Na pl. Žegovcu i pl. Lipovici delovi 1. i 4. kosovsko-metohijske udarne brigade 52. divizije JA, posle dvodnevnog čišćenja, zarobili 11 balista.

⚔️ 7. 5. 1945. U rejonu Vojindola (na padinama Suve pl.), čisteći teren, delovi 4. kosovsko-metohijske udarne brigade 52. divizije JA uništili grupu od 6 balista. Sutradan su zarobili načelnika štaba četničke Kolašinske brigade i još jednog četnika.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe na Kosovu i Metohiji Četnici u drugom svetskom ratu Bali Kombetar Kolašinska četnička brigada 1. kosovsko-metohijska brigada Borbe u Srbiji 1945. Politički komesari u NOR-u 2. kosovsko-metohijska brigada 4. kordunaška udarna brigada (1. brigada 8. divizije NOVJ) Završne operacije u Jugoslaviji Kolašin SKOJ Đakovica Josip Broz Tito 4. kosovsko-metohijska udarna brigada Oblasni komitet KPJ za Kosovo i Metohiju Vrhovni štab NOVJ 3. kosovsko-metohijska brigada Milan Zečar