Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Jedinice 3. udarne divizije NOVJ otpočele napad na italijanske snage, domobrane i četnike u…

Opis: Jedinice 3. udarne divizije NOVJ otpočele napad na italijanske snage, domobrane i četnike u Konjicu. Posle više uzastopnih napada i protivnapada i zbog pogoršanja situacije kod Prozora, VŠ NOV i POJ je 26. februara naredio da se obustavi napad na Konjic. Poginulo je 53 i ranjeno preko 150 neprijateljskih oficira i vojnika. I jedinice NOVJ su imale velike gubitke. Pored ostalih, poginuli su: komandant Mostarskog bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Miloš Kovačević, narodni heroj, vođa tenka i mitraljezac 3. udarne divizije NOVJ Leo Bruk, narodni heroj, politički komesar 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Karlo Batko, narodni heroj, komandir čete 5. bataljona 10. hercegovačke NOU brigade Ante Šarić (Rade Španac), narodni heroj, i komandir 1. čete 4. bataljona 5. crnogorske NOU brigade Zarija Vujošević, narodni heroj.
Datum: 22. 2. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Konjic Operacija Weiss Bitka za Prozor 1943. Bitka na Neretvi Bitka za Konjic 1943. Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Italija u drugom svetskom ratu Narodni heroji Jugoslavije Prozor Borbe u Hercegovini 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Španski borci u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u