Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

William Bailey

Za ovaj pojam je pronađeno 0 hronoloških zapisa, 14 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

📜 Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 15. februara 1943. o aktivnostima četnika u Bosni i njihovim pregovorima sa Italijanima

📜 Izveštaj šefa britanske Vojne misije o govoru Draže Mihailovića od 28. februara 1943.

📜 Obaveštenje britanskog pukovnika Bejlija od 3. marta 1943. Draži Mihailoviću o poruci pukovnika Zervasa

📜 Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 15. marta 1943. o brojnom stanju četnika angažovanih u borbama protiv NOVJ u dolini Neretve

📜 Telegram britanskog pukovnika Bejlija od 3. aprila 1943. o neposrednom Mihailovićevom komandovanju četnicima u borbama protiv NOVJ kod Foče

📜 Zahtev Vrhovne komande britanskih trupa na Srednjem istoku od 26. maja 1943. pukovniku Bejliju da se Draža Mihailović sa četnicima locira istočno od Ibra

📜 Telegram pukovnika Bejlija od 29. maja 1943. o poteškoćama sa Mihailovićem u vezi sa sprovođenjem britanskih direktiva

📜 Izvod iz zbirke depeša Draže Mihailovića od 1. juna 1943. upućenih predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade

📜 Obaveštenje britanskog pukovnika Bejlija od 18. juna 1943. Draži Mihailoviću o dolasku američkih oficira u sastav britanske Vojne misije

📜 Pismo Draže Mihailovića od 11. jula 1943. britanskom pukovniku Bejliju o radu potpukovnika Hadsona

📜 Obaveštenje Draže Mihailovića od 1. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o primljenom novcu iz Kaira i vezama sa Bugarima

📜 Pismo Draže Mihailovića od 3. septembra 1943. britanskom pukovniku Bejliju o pokretu jedinica NOVJ na pravcu Prača — Foča i zahtev za intervenciju kod britanske Vojne misije pri Vrhovnom štabu NOV i POJ da se taj pokret obustavi

📜 Izvod iz knjige primljenih depeša štaba Draže Mihailovića u vremenu od 13. do 29. februara 1944. godine

📜 Izveštaj potpukovnika Mladena Žujovića od 1. aprila 1944. predsedniku jugoslovenske izbegličke vlade o sadržaju razgovora majora Lukačevića i britanskog pukovnika Bejlija

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Mladen Žujović Dragoljub Draža Mihailović Pavle Đurišić Petar Baćović Borbe u Srbiji 1944. Grčka u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Britanska pomoć četnicima Vrhovni štab NOVJ Vojislav Lukačević Slobodan Jovanović SAD i Jugoslavija Borbe u Srbiji 1943. Josip Broz Tito Italija u drugom svetskom ratu Operacija Weiss Duane Hudson Saradnja četnika sa okupatorom Bitka na Neretvi Foča Britanija i Jugoslavija