Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Napad četnika na Užice 1941.

Za ovaj pojam je pronađeno 4 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Plan Štaba Draže Mihailovića od kraja oktobra 1941. za napad na partizanske snage i VŠ NOPOJ u Užicu

📜 Izveštaj oficira Abvera od 30. oktobra 1941. o ponudi Draže Mihailovića da svoje jedinice stavi na raspolagaje za borbu protiv partizana

📜 Proglas komande Moravičke čete Užičkog NOP odreda od novembra 1941 god. narodu Moravičkog sreza povodom mučkog napada četnika Draže Mihailovića na partizane u Ivanjici

📜 Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. zameniku komandanta Ribaševinskog četničkog odreda za razoružavanje i hapšenje partizana u rejonu Karana

📜 Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Zdravčićke čete za prebacivanje u rejon Karana radi napada na partizane

📜 Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Dobrodolske čete za razoružavanje i hapšenje partizana

📜 Zapovest komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. za napad na Užice

📜 Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. poručniku Tankosiću za razoružavanje i hapšenje partizana i ovladavanje Trešnjicom

📜 Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice

📜 Izveštaj Borbe od 8 XI 1941 god. o neuspelom napadu četnika na Užice i čačak

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 9. novembra 1941. komandantu bosanskih četničkih odreda za prebacivanje četničkih jedinica iz istočne Bosne u rejon Užica i Kosjerića radi napada na partizane

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Užička Požega Četnici u ustanku Ivanjica Borbe za Čačak 1941. Ustanak u Srbiji 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Operacija Užice Požeški četnički odred Narodno oslobodilački odbori Dragoljub Draža Mihailović Saradnja četnika sa okupatorom Abwehr Užice Užički partizanski odred "Dimitrije Tucović" Saradnja partizana i četnika 1941. Ustanak u Bosni i Hercegovini 1941.