Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.03.2024: 7 novih knjiga ****
ustanak

1. štajerski partizanski bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 13 hronoloških zapisa, 8 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 4. 10. 1941. Na pl. Grmadi (kod Šoštanja) formiran 1. štajerski partizanski bataljon.

⚔️ 7. 10. 1941. Pri napadu na Šoštanj, 1. štajerski bataljon zapalio zgradu opštine i pilanu i srušio most na Paki.

⚔️ 26. 10. 1941. Jake nemačke policijske i žandarmerijske snage okružile Štajerski partizanski bataljon na pl. Creti. Bataljon se, posle oštre borbe, probio u pravcu Crnog vrha kod Vranskog.

⚔️ 27. 10. 1941. Iz rejona Vranskog otpočeo -brežički marš-, 1. štajerskog partizanskog bataljona na pl. Bohor, sa zadatkom da spreči nasilno iseljavanje Slovenaca sa područja Brežica i podigne ustanak u tome kraju.

⚔️ 1. 11. 1941. Kod s. Sv. Helene (blizu Celja) 1. štajerski partizanski bataljon vodio borbe protiv nemačkih policijskih snaga. U borbi je poginuo puškomitraljezac Pohorske partizanske čete Angel Besednjak Don, narodni heroj.

⚔️ 29. 3. 1942. Od 1, 2. i 3. štajerskog partizanskog bataljona formirana 1. štajerska brigada (2. grupa NOP odreda). Svečani zbor brigade održan je 5. aprila 1942.

⚔️ 30. 3. 1942. Štab 1. štajerske brigade izdao naredbu o koncentraciji štajerskih partizanskih grupa i ponovnom formiranju 1. štajerskog partizanskog bataljona.

⚔️ 13. 4. 1942. Na Tolstem vrhu (kod Vranskog) ponovo sakupljen I. štajerski partizanski bataljon, koji je posle brežičkog marša (1941. god.) bio podeljen na grupe.

⚔️ 28. 4. 1942. Jedinice 1. štajerskog partizanskog bataljona izvršile napad na rudnik u Trbovlju i nanele veliku štetu rudničkim postrojenjima.

⚔️ 0. 5. 1942. Formirana kozjanska četa. Štab 1. štajerskog partizanskog bataljona odmah ju je uputio na sektor Kozjanskog radi omasovljenja ustanka.

⚔️ 6. 5. 1942. U duhu naređenja GŠ NOP odreda za Sloveniju, Štab 2. grupe NOP odreda izdao Štabu 1. štajerskog partizanskog bataljona naredbu da u Štajerskoj organizuje prihvat jedinica 2. grupe NOP odreda.

⚔️ 9. 5. 1942. Između ž. st. Zagorje i ž. st. Breg (između Litije i Trbovlja) 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona porušila železničku prugu. Saobraćaj je bio prekinut oko 8 časova.

⚔️ 19. 5. 1942. Uporište Ljubno (kod Mozirja) napale 2. i 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona. One su tom prilikom zapalile žand. st. i zaplenile 25 pušaka, 1 automat, 3 pištolja i veću količinu municije.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1942. Ustanak u Sloveniji 1941. 1. štajerska partizanska brigada Brežice Zasede u oslobodilačkom ratu Ljubno Trbovlje Celje Štajerski partizanski odred Narodni heroji Jugoslavije Diverzije u oslobodilačkom ratu Izbeglice i progoni u drugom svetskom ratu Deportacije Slovenaca Glavni štab Slovenije