Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Ljubno u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 19. 5. 1942. Uporište Ljubno (kod Mozirja) napale 2. i 3. četa 1. štajerskog partizanskog bataljona. One su tom prilikom zapalile žand. st. i zaplenile 25 pušaka, 1 automat, 3 pištolja i veću količinu municije.

⚔️ 14. 4. 1944. Na putu s. Ljubno - s. Luče 2. slovenačka udarna brigada -Ljubo Šercer- 14. divizije NOVJ napala nemačku motorizovanu kolonu jačine 5 kamiona i 2 tenka, te u oštroj borbi nanela joj gubitke od 42 mrtva i 8 ranjenih i uništila 2 kamiona, ali zbog pristiglog pojačanja, nije uspela da pokupi oružje. Neprijatelj se, pod zaštitom tenkova, povukao u s. Luče (kod Mazirja).

⚔️ 30. 7. 1944. Jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije otpočele ofanzivne operacije za stvaranje slobodne teritorije na području Gornje Savinjske doline. U dvodnevnim borbama uništena su nemačka uporišta u selima: Šmartno ob Paki, Ljubno Luče i G. Grad i time stvorena prva slobodna teritorija u Štajerskoj.

⚔️ 31. 7. 1944. Šesta slovenačka udarna brigada -Slavko Šlander- 4. operativne zone NOV i PO Slovenije zauzela nemačka uporišta s. Ljubno i s. Luče, jačine 300 vojnika. U dvodnevnim borbama ubila je oko 120 i zarobila 172 neprijateljska vojnika, a zaplenila 27 p. mitraljeza, 26 automata, 496 pušaka i mnogo druge opreme.

⚔️ 17. 12. 1944. Nemačke snage - 28. SS policijski puk i. Nastavni bataljon divizije -Brandenburg- iz Kamnika i 13. i 17. SS policijski puk iz Železne Kaple (u Austriji) i Črne - sa jugozapada i severa otpočele napad na oslobođenu teritorija Gornje savinjske doline. Posle višednevnih borbi duž drumova Črnelec - Gornji Grad i Luče-Solčava nemačke snage su zauzele Ljubno, Luče, Gornji Grad, Mozirje i Solčavu, a jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije povukle su se u planine. Borbe su vođene sve do 5. januara 1945.

⚔️ 26. 12. 1944. Posle kraćeg prekida, nemačke snage iz sastava 13, 17. i 28. SS policijskog puka i 18. brdskog lovačkog puka -Trek-, iz uspostavljenih uporišta s. Ljubna, s. Luča, s. Solčave, s. Gornjeg Grada, s. Šoštanje i s. Crne (u Gornjoj savinjskoj dolini), otpočele napade na jedinice 4. operativne zone NOV i PO Slovenije, a snage 18. landesšicen puka napale Kozjanski NOP odred i 2. slovenačku udarnu brigadu -Ljubo Šercer- 14. udarne divizije NOVJ u rejonu Kozjanskog. Borbe su trajale do 5. januara 1945.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1944. 14. slovenska divizija NOVJ SKOJ 4. (kasnije 2.) slovenska udarna brigada Ljubo Šercer Kamnik Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu 6. slovenska udarna brigada Slavko Šlander Borbe u Sloveniji 1945. Divizija Brandenburg Celje 1. štajerski partizanski bataljon Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Narodno oslobodilački odbori