Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima

Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s.…

Opis: Na položajima s. Kalnik - s. Kamešnica - s. Dedina - s. Vojakovački Osijek - s. Apatovac i s. Duga Rijeka - s. Ribnjak - s. Radeljevo 12. udarnu i 16. omladinsku brigadu -Joža Vlahović- 12. divizije NOVJ i Kalnički NOP odred, koji su se tek vratili iz Hrvatskog zagorja, napali jake ustaško-domobranske snage i delovi nemačke 187. rezervne divizije, podržani tenkovima i avijacijom. Uveče, posle žestoke borbe u toku celog dana, jedinice NOVJ su se povukle na Bilo-goru. Neprijatelj je imao 14 mrtvih, 32 ranjena i 45 zarobljenih, a jedinice NOVJ 17 mrtvih i 17 ranjenih.
Datum: 22. 7. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slavonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 12. slavonska proleterska udarna brigada 16. omladinska udarna brigada Joža Vlahović 12. slavonska divizija NOVJ Osijek 187. rezervna divizija Kalnički partizanski odred Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1943. Luftwaffe u Jugoslaviji Omladina u ratu Borbe u Slavoniji 1943. Tenkovi u Jugoslaviji u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu