Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]
ustanak

Sremski zdrug (NDH)

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 12 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 23. 3. 1942. U predelu Biklava (kod Iloka) 2. četa Fruškogorskog NOP odreda razbila dve čete iz domobranske Sremske brigade koje su nastupale sa pravca s. Starog Divoša.

⚔️ 27. 4. 1942. Snage domobranske Sremske brigade, jačine 1.920 vojnika, otpočele dvodnevnu ofanzivnu akciju okruženja i čišćenja centralnog dela Fruške gore. Prva četa Fruškogorskog NOP odreda izmanevrisala je neprijatelja i prebacila se iz ugroženog područja na prostoriju severno od s. Starog Divoša (kod Iloka).

⚔️ 24. 3. 1943. Kod s. Pušine, na Cipelovcu i Češljakovačkom visu (na pl. Papuku), u dvodnevnim borbama, jedinice 4 (slavonske) divizije NOVJ razbile domobranski 4. puk, 2. bataljon domobranske Sremske brigade i 4. inžinjerijski bataljon.

⚔️ 18. 8. 1943. U s. Vrbanji (na pruzi Vinkovci-Brčko) 2. sremski odred NOV i PO za Vojvodinu izvršio napad na 2. bataljon domobranske Sremske brigade, nanevši mu gubitke u mrtvima i zarobivši 28 domobrana.

⚔️ 19. 9. 1943. Delovi nemačke 173. rezervne divizije, 901. motorizovanog puka, 186. rezervnog grenadirskog bataljona, policijske jedinice i snage Sremske domobranske brigade (ukupno oko 5000 vojnika) otpočeli prostorno najširu i vremenski najdužu operaciju u Sremu, s ciljem da unište jedinieo NOV i PO Vojvodine i oslobode se njihovog pritiska na komunikacije, opljačkaju i popale sela i odvedu sposobne muškarce u logore. Neprijatelj je istog dana na Fruškoj gori spalio s. Bešenovački Prnjavor i preneo dejstva najpre na severoistočni (21-23, septembra), a potom na jugoistočni Srem (od 30. septembra do 8 oktobra), gde je, ne nailazeći na veći otpor, spalio i opljačkao veliki broj sela, masovno ubijajući i hapseći stanovništvo. Pošto je iz rejona Pančeva doveo 1. kozačku konjičku diviziju i pregrupisao snage, neprijatelj je 13. oktobra otpočeo nov koncentričan napad na delove 1. sremskog NOP odreda u Fruškoj gori, da bi 21. oktobra napao snage NOV i PO Vojvodine u Bosutskim šumama, gde su akcije trajale do 27. oktobra.

⚔️ 17. 2. 1944. U s. Lipovcu (kod Šida) manji delovi nemačke 13, SS divizije -Handžar- i dva bataljona domobranske Sremske brigade sa pravca s. Vrbanje iznenada napali 1. bataljon 2. sremskog NOP odreda. U oštrim uličnim borbama neprijatelj je proteran iz s. Lipova ka kapeli Sv. Luka, gde je na obali r. Spačve uspeo da se zadrži i utvrdi. Gubici neprijatelja: 8 mrtvih i 12 ranjenih, a gubici jedinica NOVJ: 1 mrtav i 16 ranjenih boraca.

Dokumenti

📜 Izveštaj Sremskog zdruga od 31 marta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o borbama s partizanima od 9 do 25 marta

📜 Izveštaj Sremskog zdruga od 1 maja 1942 god. Zapovedništvu drugog domobranskog zbora o dejstvima protiv partizana od 16 do 20 aprila

📜 Naređenje Zapovednika Drugog domobranskog zbora od 2 jula 1942 god. da se Sremskom zdrugu proširi operativno područje

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 25 avgusta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o ofanzivi protiv partizana na Fruškoj Gori od 10 do 17 jula

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 februara 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima partizana u Sremu januara 1943 godine

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 14 marta 1943 god. Drugom domobranskom zboru o dejstvima nemačkih i ustaško-domobranskih jedinica protiv partizana

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 13 jula 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima partizana

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 15 oktobra 1943 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima jedinica NOV u Sremu

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 16 decembra 1943 god. Zapovedništvu II zbornog područja o dejstvima jedinica NOV

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 8 januara 1944 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog područja o dejstvima jedinica NOV

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 9 februara 1944 god. Zapovedništvu Drugog zbornog područja o dejstvima jedinica NOV

📜 Bojna relacija Sremskog zdruga od 14 aprila 1944 god. Zapovedništvu Drugog zbornog područja o dejstvima protiv jedinica NOV

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

1. sremski partizanski odred Pančevo Fruškogorski partizanski odred Borbe u Sremu 1943. 173. rezervna divizija Borbe u Slavoniji 1943. Operacija Fruška gora Borbe u Hrvatskoj 1943. Pljačka u ratu Borbe u Srbiji 1942. Borbe u Sremu 1942. Borbe u Srbiji 1944. Šid Ilok 2. sremski partizanski odred 1. kozačka divizija Vermahta 13. SS divizija Handžar