Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Soški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 11 hronoloških zapisa, 25 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 1. 10. 1942. GŠ NOP odreda za Sloveniju naredio Štabu Loškog NOP odreda da po prebacivanju u Slovenačko primorje uzme naziv: Soški NOP odred.

⚔️ 20. 10. 1942. Loški NOP odred krenuo u Slovenačko primorje radi reorganizacije tamošnjih jedinica i od tada dejstvovao kao Soški NOP odred.

⚔️ 12. 11. 1942. Na sektoru Čepovanske doline i Banjške planote neprijatelj preduzeo ofanzivnu akciju većeg obima protiv delova Soškog NOP odreda.

⚔️ 28. 11. 1942. Jake snage neprijatelja otpočele pretres okoline Gorice, gde su se nalazili delovi Soškog NOP odreda.

⚔️ 4. 12. 1942. Otpočeo napad jakih italijanskih snaga na 1. istarsku partizansku četu -Vladimir Gortan- na Planiku. Četa se 5. decembra neopaženo povukla i podelila u tri grupe. Jedna grupa se povukla u pravcu Brkina i pridružila Soškom NOP odredu, druga se uputila u zapadnu Istru, a treća na severoistok, u s. Smrdeće.

⚔️ 21. 1. 1943. U blizini s. Šmarja (kod Ajdovščine) kombinovana italijanska jedinica, jačine oko 200 ljudi, napala 1. bataljon Soškog NOP odreda, ali je posle kraće borbe odbijena u polazni garnizon uz gubitke od 1 mrtvog.

⚔️ 26. 1. 1943. U s. Zakrižu (kod Cerkna) 2. bataljon Soškog NOP odreda napao i savladao italijansku posadu. Poginulo je 6 i zarobljeno 17 italijanskih vojnika i karabinijera. Svi zarobljenici su pušteni, pošto im je objašnjeno zašto se partizani bore.

⚔️ 8. 2. 1943. Na brdu Volniku (kod Kobarida) delovi 3. bataljona Soškog NOP odreda uništili italijansku vojnu stanicu za vazdušno osmatranje i obaveštavanje, ubivši 5 vojnika i zaplenivši naoružanje i opremu.

⚔️ 9. 2. 1943. Kod s. G. Zage (blizu Kobarida) delovi 3. bataljona Soškog NOP odreda iznenada napali obezbeđenje mosta i porušili tt liniju Zaga-Bovec.

⚔️ 11. 2. 1943. U blizini s. Sv. Trojice patrola 1. bataljona Soškog NOP odreda razbila patrolu iz sastava italijanskog 153. artiljerijskog puka. koja je pobegla u pravcu Divače, pretrpevši znatne gubitke.

⚔️ 13. 2. 1943. U Slovenačkom primorju, umesto dotadašnjeg Soškog NOP odreda, naredbom Štab 3. (alpske) operativne zone NOV i PO Slovenije formirani Severnoprimorski i Južnoprimorski NOP odredi (od po tri bataljona).

Dokumenti

📜 Naredba štaba Soškog odreda od 3 septembra 1942 god. o imenovanju štabova bataljona i komandj četa

📜 Naredba Glavnog štaba slovenačkih partizanskih odreda od 1 oktobra 1942 god. štabu Loškog odreda za formiranje Loške čete i o promeni naziva odreda u naziv Soški odred

📜 Uputstva štaba Soškog odreda od 4 oktobra 1942 god. u vezi sa sprovođenjem novih mera za postizanje veće udarnosti i discipline u Odredu

📜 Izveštaj štaba Soškog odreda od 8 oktobra 1942 god. Glavnom štabu partizanskih odreda Slovenije o situaciji u Slovenačkom Primorju i akcijama primorskih partizana od maja do septembra 1942 godine

📜 Izveštaj štaba Soškog odreda od 28 oktobra 1942 god. Glavnom štabu slovenačkih partizanskih odreda o akcijama primorskih partizana i o radu Odreda

📜 Izveštaj štaba Soškog odreda od 7 decembra 1942 god. o akcijama Odreda u novembru

📜 Izveštaj štaba Prvog bataljona Simon Gregorčič od 13 novembra 1942 god. štabu Soškog odreda o izvršenim akcijama

📜 Izveštaj štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 4 decembra 1942 god. o radu i akcijama u novembru

📜 Izveštaj štaba Prvog bataljona Soškog odreda Simon Gregorčič od 5 novembra 1942 god. o brojnom stanju boraca, oružja i municije

📜 Izveštaj štaba Trećeg bataljona Soškog odreda od 14 decembra 1942 god. o akcijama bataljona i vojničkom vaspitavanju

📜 Naredba štaba Soškog odreda od 19 decembra 1942 god. o formiranju Četvrtog bataljona na teritoriji Brda, Benečije i Režije

📜 Izveštaj Drugog bataljona Soškog odreda od 20 decembra 1942 god o radu i akcijama bataljona u decembru

📜 Izveštaj štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 29 decembra 1942 god. o borbi kod Bukova i o reorganizaciji bataljona

📜 Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 1 januara 1943 god. za pohvalu boračkog i komandnog sastava Bataljona Simon Gregorčič

📜 Izveštaj Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 18 januara 1943 god. Glavnom štabu NOV i PO Slovenije o akcijama i stanju u Odredu

📜 Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 19 januara 1943 god. o postavljenju štabova bataljona

📜 Izveštaj Štaba Prvog bataljona Simon Gregorčič od 23 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o mobilizaciji i akcijama Bataljona

📜 Naredba Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 28 januara 1943 god. Štabu Prvog i Trećeg bataljona za dalju mobilizaciju na njihovom terenu

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 28 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o akciji na Zakriž

📜 Izveštaj Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 28 januara 1943 god. Štabu Soškog odreda o sastavu četnih komandi

📜 Naredba Štaba Treće operativne zone-Alpske od 2 februara 1943 god. o postavljenju komandnog kadra u Soškom odredu

📜 Naredba Štaba Drugog bataljona Soškog odreda od 6 februara 1943 god. za reorganizaciju Bataljona

📜 Izveštaj Štaba Četvrtog bataljona Soškog odreda od 8 februara 1943 god. Štabu Soškog odreda Treće operativne zone-Aljaske o stanju i akcijama Bataljona

📜 Direktive Štaba Soškog odreda Treće operativne zone-Alpske od 11 februara 1943 god. Štabu Četvrtog bataljona Soškog odreda za prelaz u ofanzivne akcije

📜 Uputstva sekretara biroa organizacije KP Soškog odreda od 11. februara 1943. za rad u partijskim ćelijama

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Istri 1942. Borbe u Hrvatskoj 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Sloveniji 1942. Borbe u Sloveniji 1943. Loški partizanski odred Diverzije u oslobodilačkom ratu Mobilizacija u oslobodilačkom ratu Disciplina u oslobodilačkom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Glavni štab Slovenije Zarobljenici u ratu Primorski partizanski odred Cerkno Nova Gorica