Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Prilepski partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 14 hronoloških zapisa, 2 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 10. 10. 1941. Kod mesta Crvene stene (blizu Prilepa) toga dana i sutradan, prikupili se borci Prilepskog NOP odreda radi napada na određene objekte u Prilepu. Definitivno sređivanje ovog odreda i njegova podela na čete izvršeni su u drugoj polovini oktobra.

⚔️ 11. 10. 1941. Prema odluci PK KPJ za Makedoniju, Prilepski NOP odred (podeljen u tri grupe) izvršio napad na policijsku stanicu, zatvor, poštu i telefonska postrojenja u Prilepu, oštetio tt linije i ubio stražara ispred policijske stanice. [Taj dan se praznuje kao Dan ustanka naroda Makedonije.]

⚔️ 12. 10. 1941. U Prilepu bugarska policija uhapsila preko 900 građana, kao represaliju zbog napada Prilepskog NOP odreda. Posle maltretiranja i saslušavanja izdvojeni su članovi KPJ i SKOJ-a i prebačeni u Bitolj, a kasnije izvedeni na sud.

⚔️ 0. 11. 1941. Pod uticajem Bojana Balgarjanova, PK KPJ za Makedoniju, sa Banom Andreevim na čelu, i pored neslaganja nekih članova, doneo odluku o rasformiranju Pokrajinskog vojnog štaba i Prilepskog NOP odreda. Time je ponovo zadat ozbiljan udarac oružanoj borbi makedonskog naroda.

⚔️ 8. 11. 1941. Prilepski NOP odred razoružao nekoliko bugarskih policajaca i predstavnika okupatorske vlasti i održao miting u s. Careviću (kod Prilepa).

⚔️ 25. 12. 1941. U vezi sa odlukom PK KPJ za Makedoniju, rasformiran Prilepski NOP odred, a borci upućeni na partijsko-vojni rad u Prilepu, Bitolju, Skoplju i Kavadarcima.

⚔️ 13. 5. 1942. Na pl. Mukosu obnovljen Prilepski NOP odred, pod imenom NOP odred -Dimitar Vlahov-.

⚔️ 13. 8. 1942. U s. Pletvaru (kod Prilepa) Prilepski NOP odred -Dimitar Vlahov- zapalio opštinsku arhivu, streljao šest bugarskih agenata i izdajnika i zaplenio 11 pušaka, 6 pištolja i drugi materijal.

⚔️ 22. 8. 1942. U s. Lagovu (kod Prilepa) Prilepski NOP odred -Dimitar Vlahov- spalio opštinsku arhivu i zaplenio nešto oružja i drugog materijala.

⚔️ 0. 9. 1942. U rejonu s. Gabrovnika (kod Titovog Velesa) reorganizovan Prilepski NOP odred -Dimitar Vlahov-, koji je dobio naziv -Dorče Petrov-.

⚔️ 6. 9. 1942. U s. Zabrčanima i s. Dupjačanima (kod Prilepa) delovi Prilepskog NOP odreda -Dimitar Vlahov- održali političke zborove.

⚔️ 14. 9. 1942. Na pl. Mukosu 2. četa Prilepskog NOP odreda -Dimitar Vlahov- vodila ceo dan borbu u okruženju protiv nadmoćnih bugarskih snaga prilepskog garnizona. U toj borbi ona je pretrpela osetne gubitke. Među ostalim poginuo je i Borko Velevski Levata, narodni heroj.

⚔️ 18. 11. 1942. GŠ NOP odreda za Makedoniju naredio partizanskoj četi -Jane Sandanski- da se prebaci u Mariovo, gde bi sa Prilepskim NOP odredom -Đorče Petrov- dejstvovala preko zime. (Međutim, do povezivanja nije došlo, jer je NOP odred -Đorče Petrov- bio razbijen).

⚔️ 30. 12. 1942. Kod manastira Prilepca (blizu Prilepa), posle teške borbe, bugarska vojska i policija iz Prilepa razbile Prilepski NOP odred -Đorče Petrov-. U borbi je, pored ostalih, ranjen i zarobljen (a posle strahovitog mučenja u prilepskom zatvoru ubijen) instruktor PK KPJ za Makedoniju Kiro Nacev Fetak, narodni heroj.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Prilep Borbe u Makedoniji 1942. Priprema ustanka u Makedoniji 1941. Bugarska u drugom svetskom ratu Pokrajinski komitet KPJ za Makedoniju SKOJ Bitola Kavadarci Skoplje Narodni heroji Jugoslavije Bane Andreev Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Veles