Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Kovin u oslobodilačkom ratu

Za ovaj pojam je pronađeno 12 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 15. 9. 1941. U s. Deliblatu (kod Kovina) i drugim mestima južnog Banata nemačke jedinice i policija izvršile mnogobrojna hapšenja rodoljuba.

⚔️ 0. 10. 1941. Na mestu zvanom -Čardak- (u blizini s. Deliblata, kod Kovina) nemački vojnici streljali oko 500 Jevreja.

⚔️ 9. 10. 1941. U blizini Kovina nemačka policija streljala 180 Jevreja.

⚔️ 9. 3. 1942. U s. Deliblatu (kod Kovina) formirana Kovinska partizanska ilegalna grupa.

⚔️ 0. 9. 1942. U rejonu s. Izbišta (kod Vršca), pod rukovodstvom političkog sekretara PK KPJ za Vojvodinu Žarka Zrenjanina Uče, održano savetovanje partijsko-političkih aktivista vršačkog, belocrkvanskog i kovinskog sreza. Izabran je nov OK za južni Banat i doneta je odluka da se formira novi Južnobanatski NOP odred (određeni su i članovi Štaba odreda).

⚔️ 0. 6. 1943. U Deliblatskoj šumi (kod Kovina) održana partijska konferencija Južnobanatskog NOP odreda, na kojoj je odlučeno da ovaj odred, da bi izbegao uništenje, napusti Veliku peščaru, privremeno podeljen u tri grupe: prva grupa će otići u Rumuniju, drugu u pravcu Vršca (u Vršačke planine) a treća u Srbiju.

⚔️ 17. 11. 1943. Kod ž. st. Mramorak (blizu Kovina) jedan vod Južnobanatskog NOP odreda zapalio magacin s nekoliko vagona pšenice i suncokreta.

⚔️ 0. 9. 1944. U rejonu s. Deliblata (kod Kovina) 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade razbio delove (150 ljudi) četničkog Krajinskog korpusa, koji su se iz Srbije prebacili u Banat. Zarobljeno je 30 četnika a 25 njih se predalo; ostali su se prebacili na desnu obalu r. Dunava. Zaplenjeno je 10 pušaka i nešto municije.

⚔️ 22. 9. 1944. U rejonu s. Deliblata (kod Kovina), u borbi protiv nemačkih jedinica, jedinice 4. bataljona 6. vojvođanske NOU brigade ubile 15 i zarobile 9 vojnika, a zaplenile 9 pušaka, 5 pištolja i 6 bombi. Jednovremeno su delovi istog bataljona u s. Deliblatu zaplenili još 16 pušaka i spalili opštinsku arhivu.

⚔️ 30. 9. 1944. Između s. Mramorka i s. Dolova delovi Pančevačkog NOP odreda razrušili 250 metara pruge Kovin-Vršac i posekli 3 km tt stubova, a na ž. st. Dolovo uništili stanične uređaje i zaplenili 5 vagona ratne opreme.

⚔️ 1. 10. 1944. Između Kovina i s. Mramorka delovi Pančevačkog NOP odreda razrušili prugu u dužini 300 metara, posekli tt stubove u dužini 4 km i uništili postrojenja u ž. st. Mramorak-Deliblato.

⚔️ 3. 10. 1944. Delovi 10. gardijskog pešadijskog korpusa Crvene armije oslobodili Kovin i izbili na r. Dunav uz sadejstvo jedinica Udarnog bataljona, Vršačkog i Belocrkvanskog NOP odreda Banatske operativne zone GŠ NOV i PO za Vojvodinu.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Srbiji 1942. Holokaust u Jugoslaviji Crvena armija 6. vojvođanska udarna brigada Ustanak u Srbiji 1941. Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1944. Pančevo Vršac Rumunija u drugom svetskom ratu Borbe u Srbiji 1943. Diverzije u oslobodilačkom ratu Zrenjanin Južnobanatski partizanski odred Ilegala u ratu Krajinski korpus JVuO Bitka za Srbiju