Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 28.04.2024: 3 nove knjige ****
ustanak

Krajinski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 6 hronoloških zapisa, 0 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 13. 6. 1944. Požarevački, Moravski, Svrljiški, Niški i Belopoljski odred SDS, Patrolna pripremna škola SDS iz Niša, četnički Timočki, Knjaževački, Nišavski, Deligradski i Krajinski korpus (ukupne jačine oko 4000 ljudi) preduzeli napad na 9. sprsku NO brigadu i Niški NOP odred. U jednodnevnoj borbi kod s. Cerja, s. Kravlja i s. Vrela (blizu Niša) 9. srpska NO brigada i Niški NOP odred su razbili neprijatelja. Poginulo je 60 a zarobljeno 75 neprijateljskih vojnika, dok su se ostali razbežali. Zaplenjeno je 10 p. mitraljeza i oko 150 pušaka. 

⚔️ 22. 6. 1944. Na pl. Bukoviku 23. divizija NOVJ napala četnički Krajinski, Timočki i Deligradski korpus (ukupno oko 3000 četnika). U borbi vođenoj od jutra do 15 časova četnici su prisiljeni na povlačenje. Poginula su 102 četnika, dok je četnička Sokobanjska brigada većim delom zarobljena (ostatak te brigade je pobegao kući).

⚔️ 7. 7. 1944. Kod s. Trubarevca i s. Vrbovca (blizu Sokobanje) jedinice 23. udarne divizije NOVJ razbile četnički Timočki, Krajinski i Homoljski korpus (oko 6.000 četnika). Gubici neprijatelja: 63 poginula, veći broj ranjenih i 84 zarobljena. Plen: mitraljez, p. mitraljez, protivavionski mitraljez, 2 automata i 75 pušaka. Divizija je imala 8 mrtvih i 5 ranjenih boraca.

⚔️ 17. 7. 1944. Kod s. Jošanice i s. Vrmdže (blizu Sokobanje) jedinice 23. udarne divizije NOVJ vodile borbu protiv četničkog Timočkog, Krajinskog, Homoljskog i Zaglavskog korpusa (oko 5000 četnika). Poginulo je 20 a zarobljeno 160 četnika. Zaplenjen je p. mitraljez i 100 pušaka. Divizija je imala 1 poginulog borca.

⚔️ 24. 7. 1944. Na pl. Bukoviku i pl. Beljevini jedinice 23, udarne divizije NOVJ (7. i 14. srpska NO brigada) napale na oko 6.000 četnika (četnički Ivankovački, Varvarinski, Resavski, Timočki, Krajinski, Deligradski i Mlavski korpus). U oštrim borbama, vođenim ceo dan, jedinice NOVJ su uspele da do 18 časova ovladaju dominantnim visovima i pokolebaju levo krilo neprijateljske odbrane. U toku borbe četnicima je stiglo pojačanje (Knjaževački, Čegarski i Niški korpus), ali je 23. divizija, snažnim jurišem, zauzela četničke glavne i rezervne položaje, odbacivši četnike ka pl. Rožnju. Gubici neprijatelja: 450 mrtvih i 50 zarobljenih. Gubici jedinica 23 divizije NOVJ: 43 mrtva i 63 ranjena borca. Zaplenjeno: 5 minobacača, 6 mitraljeza, 4 protivavionska mitraljeza, 20 p. mitraljeza, 300 pušaka i veća količina hrane i drugog materijala.

⚔️ 0. 9. 1944. U rejonu s. Deliblata (kod Kovina) 4. bataljon 6. vojvođanske NOU brigade razbio delove (150 ljudi) četničkog Krajinskog korpusa, koji su se iz Srbije prebacili u Banat. Zarobljeno je 30 četnika a 25 njih se predalo; ostali su se prebacili na desnu obalu r. Dunava. Zaplenjeno je 10 pušaka i nešto municije.

Dokumenti

Nema pronađenih dokumenata za ovaj pojam.

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Avijacija u oslobodilačkom ratu Kovin Nišavski korpus JVuO Homoljski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. 6. vojvođanska udarna brigada Četnici u drugom svetskom ratu 9. srpska brigada (ozrenska) 23. srpska udarna divizija NOVJ Niš Požarevac 14. srpska udarna brigada Protivavionska odbrana u oslobodilačkom ratu Timočki korpus JVuO Srpska državna straža (nedićevci) Bitka za Srbiju Mlavski korpus JVuO Deligradski korpus JVuO Niški partizanski odred Obrazovanje u oslobodilačkom ratu