Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Cankarjev bataljon

Za ovaj pojam je pronađeno 10 hronoloških zapisa, 6 dokumenata i 2 fotografija.

Događaji

⚔️ 20. 7. 1941. Na Sv. Mohoru (kod Kranja) održan sastanak predstavnika Jeseničkog OK KPS sa instruktorom CK KPS na kome je odlučeno da se od postojećih grupa formiraju Jesenička, Kranjska i Jelovička partizanska četa, a radi objedinjavanja njihovog dejstva formiran je Štab bataljona -Ivan Cankar-.

⚔️ 5. 8. 1941. Na Vodičkoj pl. formiran Gorenjski partizanski bataljon, koji je imao i naziv: bataljon -Ivan Cankar-.

⚔️ 9. 12. 1941. Posle borbi protiv nemačkih policijskih snaga, na području Selske doline, Cankarev partizanski bataljon se probio u rejon Mladog vrha (kod Škofje Loke).

⚔️ 12. 12. 1941. Na obroncima Mladog vrha (kod Škofje Loke) Cankarev partizanski bataljon uništio nemačku patrolu iz sastava 161. rezervnog policijskog bataljona, jačine 52 vojnika.

⚔️ 22. 12. 1941. Četa Cankarevog partizanskog bataljona uništila 6 mostova na Sori između s. Poljane i s. Žiri.

⚔️ 25. 12. 1941. U borbi kod s. Poljana i s. Crnog Vrha (kod Škofje Loke) jedinice Cankarevog partizanskog bataljona uništile nekoliko oklopnih automobila i nanele veće gubitke nemačkim jedinicama.

⚔️ 27. 12. 1941. Na području reka Poljanske i Selske Sore otpočeo napad sedam nemačkih bataljona na Cankarev partizanski bataljon. Posle teških borbi kod Crnog, Valterskog i Bukovog vrha, bataljon se krajem decembra probio u s. Dražgoše (na pl. Jelovici).

⚔️ 5. 1. 1942. Kod mosta blizu Ribna (kod Bleda) patrola Cankarevog partizanskog bataljona napala neprijateljsku patrolu iz sastava nemačkog 510. landesšicen-bataljona i nanela joj gubitke.

⚔️ 7. 1. 1942. U selu Dražgošama (kod Škofje Loke) nemačke snage napale dve čete Cankarevog partizanskog bataljona. Posle trodnevne borbe, u kojoj je neprijatelj pretrpeo osetne gubitke, partizani su se povukli na planinu Jelovicu. Za odmazdu, nemački okupator je selo Dražgoše sravnio sa zemljom, odrasle muškarce streljao, a žene i decu iselio.

⚔️ 27. 3. 1942. Kod Planice (blizu Škofje Loke), nemački vojnici iznenada napali Selšku četu Cankarevog partizanskog bataljona, ali se ona, posle dvočasovne borbe, probila kroz neprijateljske položaje. Tom prilikom je poginuo član GŠ NOP odreda za Sloveniju Stane Žegar, narodni heroj.

Dokumenti

Fotografije

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1942. Deca u ratu Slovenski poročevalec Nemački zločini u Jugoslaviji Ustanak u Sloveniji 1941. Škofja Loka Kranj Vermaht u Jugoslaviji Žene u ratu Diverzije u oslobodilačkom ratu Zasede u oslobodilačkom ratu Bled Štampa u ratu Narodni heroji Jugoslavije 2. štajerski partizanski bataljon