Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

12. armija Vermahta

Za ovaj pojam je pronađeno 3 hronoloških zapisa, 9 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 18. aprila 1941. Vrhovnoj komandi Vermahta o aktivnosti 2. i 12. armije posle potpisivanja kapitulacije na teritoriji Jugoslavije

📜 Naređenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. Komandi 50. armijskog korpusa za preuzimanje komande nad okupiranom jugoslovenskom teritorijom na području Makedonije

📜 Obaveštenje Komande 12. armije od 18. aprila 1941. bugarskom Generalštabu o Hitlerovoj odluci da bugarske trupe mogu okupirati Makedoniju, o načinu snabdevanja, ratnom plenu i zarobljenicima

📜 Izveštaj Generalštaba Komande kopnene vojske od 21. aprila 1941. o aktivnosti 2. i 12. armije na okupiranoj teritoriji Jugoslavije

📜 Obaveštenje Operativnog odeljenja Komande 12. armije od 28. aprila 1941. nemačkom vojnom izaslaniku u Sofiji o Hitlerovoj odluci da nemačke jedinice napuste područje Jugoslavije koje će posesti bugarske jedinice

📜 Izveštaj Komande 2. armije od 7. maja 1941. Generalštabu kopnene vojske o dislokaciji potčinjenih jedinica i transportovanju jedinica 12. armije preko teritorije 2. armije

📜 Izveštaj 73. pešadijske divizije od 15. juna 1941. Komandi 12. armije o odnosima sa Bugarima i Italijanima u okupiranoj Jugoslaviji

📜 Zapovest Komande 2. armije od 15. juna 1941. potčinjenim jedinicama da svoja operativna područja predaju jedinicama Više Komande 65 za naročitu upotrebu i o angažovanju armije na drugom području  

📜 Izveštaj ikomandanta 12. armije iz druge polovine novembra 1941. Generalštabu kopnene'vojske o vojno-političkoj situaciji i merama za sprečavanje razvoja ustanka u Srbiji

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bugarska u drugom svetskom ratu Aprilski rat Viša komanda 65 za naročitu upotrebu Vrhovna komanda Vermahta Ustanak u Srbiji 1941. Adolf Hitler Italija u drugom svetskom ratu Mađarska u drugom svetskom ratu Vojni puč 27. marta Beograd Grčka u drugom svetskom ratu Avijacija u oslobodilačkom ratu Zarobljenici u ratu Rumunija u drugom svetskom ratu