Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****

Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka…

Opis: Iz Grahova, Trebinja, Bileće i Gacka četiri četničke brigade (Trebinjska, Vučedolska, Bilećka i Gatačka), sa oko dva bataljona nemačke 369. legionarske i 181. pešadijske divizije, napale 12. i 10. hercegovačku udarnu brigadu 29. udarne divizije i 16. muslimansku udarnu brigadu 27. udarne divizije NOVJ. Sutradan su, uz gubitke od oko 100 mrtvih i ranjenih, odbačene u polazne garnizone.
Datum: 5. 5. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: https://znaci.org/00001/53.htm
Oznake: 10. hercegovačka udarna brigada 16. muslimanska udarna brigada 27. istočnobosanska divizija NOVJ 29. hercegovačka divizija NOVJ Trebinje 181. pešadijska divizija 369. legionarska divizija (vražja) Gacko Bileća Bosansko Grahovo Saradnja četnika sa okupatorom Bilećka četnička brigada Vučedolska četnička brigada Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Borbe u Hercegovini 1944. Četnici u drugom svetskom ratu