Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima
ustanak

Smederevski korpus JVuO

Za ovaj pojam je pronađeno 1 hronoloških zapisa, 11 dokumenata i 0 fotografija.

Dokumenti

📜 Izveštaj komandanta 8. brigade Smederevskog korpusa od 10. aprila 1944. komandantu Podunavske grupe brigade o borbama protiv NOVJ kod s. Baljevica

📜 Izveštaj komandanta Jurišnog korpusa od 18. aprila 1944. komandantu Smederevskog korpusa o razbijanju jurišnog korpusa od strane Kosmajskog NOP odreda kod s. Drugovac

📜 Naređenje Draže Mihailovića od 30. aprila 1944. komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa za borbu protiv pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta u smederevskom kraju

📜 Zahtev komandanta Mlavsko-smederevske grupe korpusa od 18. maja 1944. komandantu Smederevskog korpusa za izjašnjavanje u vezi sa klanjem i terorisanjem naroda u smederevskom kraju

📜 Naređenje Štaba Semederevskog korpusa od 4. juna 1944. komandantu Velikooraške grupe brigade za napad na NOVJ u smederevskom kraju

📜 Izveštaj Štaba Smederevskog korpusa od 5. juna 1944. komandantu Mlavsko-smederevske grupe korpusa o borbama protiv NOVJ kod Drugovca i Selevca

📜 Izveštaj komandanta Avalskog korpusa od 15. juna 1944. Draži Mihailoviću o stanju četničke organizacije u smederevskom kraju i Kosmaju

📜 Izveštaj komandanta Jaseničke grupe brigada od 25. juna 1944. komandantu Smederevskog korpusa o borbama protiv delova Kosmajskog NOP odreda kod Drugovca

📜 Obaveštenje komandanta Smederevskog korpusa od 14. jula 1944. komandantu 1. jaseničke brigade o ishodu borbe Mlavskog korpusa protiv NOVJ kod Drugovca

📜 Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ

📜 Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Bitka na Jelovoj gori Bitka za Srbiju 1. proleterski korpus NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Avalski korpus JVuO Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Valjevo Smederevo Kosmajski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1945. Mlavski korpus JVuO Borbe u Srbiji 1944. Užice Valjevski korpus JVuO Modriča Saradnja četnika sa NDH