Biblioteka Znaci

Dokumenti i knjige o drugom svetskom ratu na teritoriji Jugoslavije i povezanim zbivanjima [priredio: Goran Despotović (1957-2022)]            **** 03.02.2024: 2 nove knjige ****
ustanak

Krški partizanski odred

Za ovaj pojam je pronađeno 8 hronoloških zapisa, 5 dokumenata i 0 fotografija.

Događaji

⚔️ 16. 8. 1942. Kod G. Sevnice delovi 3. bataljona Krškog NOP odreda napali italijansku kolonu koja je išla iz Trebnja prema Čatežu i naterali je u bekstvo.

⚔️ 4. 9. 1942. U logoru blizu s. Trebelnog (kod Novog Mesta), po naređenju GŠ NOP odreda za Sloveniju, od jedinica iz Zapadnodolenjskog i Krškog NOP odreda, na svečan način formirana slovenačka NOU brigada -Matija Gubec-.

⚔️ 14. 9. 1942. Otpočeo napad ustaško-domobranske 1. brdske brigade na oslobođenu teritorija Žumberka. Četvrta hrvatska NOU brigada i delovi Žumberačko-pokupskog NOP odreda uspeli su da se u toku noći 14/15. septembra probiju između s. Novog Sela i s. Kostanjevca na teritoriju Krškog NOP odreda.

⚔️ 14. 9. 1942. U Proseki žumberačkoj (na Gorjancima), ustaše napale bolnicu Krškog NOP odreda i nanele joj ozbiljne gubitke.

⚔️ 20. 9. 1942. U rejonu s. Dolža (na Gorjancima) održan sastanak štabova Žumberačko-pokupskog i Krškog NOP odreda: određen je Operativni štab za vođenje zajedničkih dejstava.

⚔️ 24. 9. 1942. Delovi partizanskog bataljona -Josip Kraš- i Krškog NOP odreda zauzeli neprijateljsko uporište u s. Sošicama (na Žumberku), zarobili 40 žandarma i ustaša i zaplenili 38 pušaka, oko 5000 metaka, 116 mobi i drugu opremu.

⚔️ 29. 9. 1942. Partizanski bataljon -Josip Kraš- i jedinice Krškog NOP odreda napali domobranske posade u s. Kaljama, G. Vasi i Novom Selu (na Žumberku), ali su odbijeni, pretrpevši gubitke od 9 mrtvih i 1 ranjenog borca. Neprijatelj je imao 11 mrtvih i više ranjenih vojnika.

⚔️ 16. 11. 1942. Jedinice 13. hrvatske NOU brigade -Josip Kraš-, uz sadejstvo jedne čete Krškog NOP odreda, zauzele ustaško uporište u Sv. Jani (kod Samobora), zarobile 34 ustaše i žandarme i zaplenile 36 pušaka.

Dokumenti

Fotografije

Nema pronađenih fotografija za ovaj pojam.

Povezane odrednice

Borbe u Sloveniji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Bolnice u oslobodilačkom ratu Borbe u Hrvatskoj 1942. Operacija Ljubljanska pokrajina Bela garda 13. proleterska udarna brigada Rade Končar 1. brdska brigada NDH Slovenska udarna brigada Matija Gubec Hrvatsko domobranstvo Samobor 1. gorski zdrug (NDH) Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Novo Mesto Sanitet u ratu